Bouw en hout

Bouw en hout

Afwerking bouw duaal

De voorwaarden om bij de start van de opleiding afwerking bouw duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht; ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop de opleiding afwerking bouw duaal zich situeert. ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding afwerking bouw duaal. De opleiding afwerking bouw duaal is een 2-jarige opleiding. In deze opleiding leer je : dragende vloeren, afzonderingslagen en/of isolerende lagen van een afwerklaag of dekvloer te voorzien om de vloer af te werken of voor te bereiden op de afwerking met verschillende vloerbekledingen; natte binnenbepleisteringen, buitenbepleisteringen, droge bepleisteringen (droogbouwsystemen) uit te voeren en gipsblokken te plaatsen om de bouwfysische en esthetische eigenschappen van gebouwen te verbeteren en af te werken; oppervlakken (vloeren, muren, trappen, terrassen, ...) af te werken met tegels, om deze te beschermen en te verfraaien. Als je slaagt voor deze opleiding levert je dat een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, bewijs van onderwijskwalificatie “afwerking bouw duaal” op. (6de jaar BSO) Hierna kan je je nog een specialisatiejaar volgen om voor je diploma secundair onderwijs te gaan.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Genk
 • Campus Brugge

Behanger

Je bekleedt muren, deuren en zolderingen met verschillende materialen. Het mooie is dat je meteen het resultaat van je werk ziet. Je tovert saaie, kille kamers om tot knappe, karaktervolle ruimtes. Dit beroep vereist niet alleen de nodige handigheid, maar ook een grondige materiaalkennis en een uitgesproken liefde voor secuur en net werk. Als gediplomeerd behanger kun je als werknemer in de bouwsector aan de slag, maar niets belet je om als zelfstandig behanger een eigen zaak te beginnen. Je helpt je klanten om de juiste keuzes te maken, geeft advies en realiseert vakkundig en snel hun stoutste dromen. Een mooi beroep dat respect afdwingt en waaruit je als vakman dag in dag uit voldoening put.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Gent
 • Campus Hasselt

Bekister

Je staat in voor het monteren van gemoduleerde bekistingspanelen of het zelf timmeren en samenstellen van houten mallen of bekistingen waarin beton wordt gestort. De wapening voor het storten van beton wordt voorzien door een ijzervlechter. Je werkt op basis van plans en werktekeningen, meestal op grotere tot reusachtige werven en in de openlucht. In de bekisting breng je de vereiste uitzettings-, dichtings- en stortvoegen aan om vervolgens het beton te storten. Eenmaal uitgehard, sta je ook in voor het verwijderen van de bekisting. Als bekister werk je doorgaans in een ploeg met regelmatige werkuren, al kunnen die van werf tot werf variëren en is één en ander uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Je maakt soms verre verplaatsingen en voor sommige opdrachten verblijf je tijdens de werkzaamheden op de bouwplaats.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Gent
 • Campus Genk

Dakafdichter

Je isoleert platte daken en maakt ze perfect en blijvend waterdicht. Vooral dat laatste vereist een hoge graad van materiaalkennis en vakmanschap. Ook al heb je natuurlijk geen hoogtevrees en een vrijwel perfect evenwichtsgevoel, toch blijf je in alle omstandigheden alert en breng je je eigen veiligheid noch die van je collega's en andere bouwvakkers in gevaar. Als dakafdichter beheers je verschillende technieken, van het branden en lijmen tot het gieten, nieten of vastschroeven van uiteenlopende dichtingsmaterialen. Je hebt oog voor detail, werkt secuur en beseft hoe belangrijk de kwaliteit van jouw werk wel is voor de bouwheer en het gebouw in kwestie. Aangezien zowel nieuwe als oude platte daken steeds vaker als groendak worden ingericht, ben je ook op de hoogte van de bouwtechnische vereisten waaraan zo'n milieuvriendelijk dak moet voldoen

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Aalst
 • Campus Genk

Dakdekker leien en pannen

Geen hoogtevrees? Een goed ontwikkeld evenwichtsgevoel? Prima, maar dat volstaat natuurlijk niet om een goede dakdekker te worden die vakkundig, snel én veilig werkt. Als gediplomeerd dakdekker sta je in voor het uitvoeren, onderhouden en herstellen van schuine daken en gevelbekleding. Je werkt vooral met pannen en leien, al dan niet in kunststof. Je verzorgt bovendien de afwerking van de rand, de nok en de afvoersystemen voor hemelwater. Maar eerst plaats je isolatie, monteer je het onderdak en de panlatten en voorzie je eventueel ruimte voor dakvensters, zonnepanelen en ventilatiesystemen. Op de meeste werven werk je in teamverband, met oog voor de veiligheidsregels. Een goede verstandhouding met je teamgenoten en de andere vaklui op de werf is essentieel.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Aalst
 • Campus Genk
 • Campus Brugge

Dakdekker metalen daken

Je dekt schuine of platte daken en gevels van nieuwe of oude gebouwen af met een metalen bedekking. Metalen dakplaten profileren, plooien, solderen, spijkeren, schroeven en felsen: je hebt het allemaal onder de knie. Je bevestigt metalen banen, voert langsverbindingen uit, plaatst afvoeren voor regenwater en sluit nokken, dakranden, kilgoten en noordbomen aan. Hoogtevrees? Dan is dit vak niet echt je ding. Maar sta je stevig op je benen en werk je graag in de open lucht, dan is dit een prachtig vak waaruit je heel veel voldoening put. Hou de veiligheidsregels in acht, zorg samen met je collega's en de andere vaklui op de werf voor een goede verstandhouding en geniet als het even kan af en toe van het uitzicht. On top of the world!

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Aalst
 • Campus Genk

Daktimmerman

Je maakt en plaatst dakconstructies. Bij nieuwbouw plaats je het daktimmerwerk als laatste etappe van de ruwbouw. Je vervangt dakconstructies bij renovatiewerken. Soms plaats je traditionele gebinten (het houten skelet van een dak), maar meer en meer gebruik je dakspanten of lichte vakwerken (houten constructies) die gemaakt worden in een atelier. Je zal veel op daken moeten werken. Je werkdomein omvat dan ook hellende dakconstructies in allerlei dakvormen en platte daken. Je meet de dakconstructie op; je zet ze uit; je monteert en plaatst ze; je monteert en plaatst dakelementen zoals dakkapellen en dakvlakvensters; je monteert en plaatst diverse types dakgoten.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen

Daktimmerman duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding) Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: de eigen werkzaamheden voorbereiden en grondstoffen verwerken (houtbewerkings)machines instellen en omstellen onderdelen voor daktimmerwerk bewerken en vergaren traditionele en repetitieve daktimmerelementen vervaardigen, plaatsen en isoleren daktimmerelementen bevestigen en aansluiten aan de ruwbouw daktimmerwerken renoveren Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie daktimmerman, niveau 4

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen

Dakwerker duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding) De opleiding Dakwerker Duaal is een praktijkgerichte opleiding. Je leert 1 dag bij ons op de campus & 4 dagen bij een dakwerker in de praktijk. In deze opleiding komen volgende thema’s aan bod : • Algemene vorming • Dakafdichting • Niet-metalen dakbedekking In de opleiding dakwerker duaal leer je daken in al hun details op een correcte manier isoleren, afdichten en bedekken met leien, pannen, platen, stroken en prefab-elementen met als doel de gebouwen wind- en waterdicht te maken. Je dient je opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk dakafdichting bij platte daken en niet-metalen dakbedekking bij hellende daken. Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie dakafdichter, niveau 3 Beroepskwalificatie dakdekker niet-metalen dakbedekking, niveau 3 Je diploma secundair onderwijs

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen

Decoratie en schilderwerken duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: oppervlakken behandelen, zowel binnen als buiten, met daartoe geëigende producten om ze te beschermen en te verfraaien wandbekleding plaatsen (behang, vlies, …) muren en vloeren bedekken met soepele bekledingen Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie schilder-decorateur, niveau 3

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen

Dekvloerlegger

Geen flauw idee wat een dekvloer is? Nederlanders spreken ook wel van een ondervloer waarop vervolgens tegels, parket of een andere vloerbedekking worden gelegd. Maar in Vlaanderen noemen we die dekvloer meestal gewoon met een mooi Frans woord de chape. Als dekvloerlegger voorzie je dragende vloeren, van een hechtende, niet-hechtende of zwevende afwerklaag of dekvloer. Je trekt van werf naar werf en werkt alleen of in een ploeg, doorgaans in de ruwbouw. Dekvloerlegger is bij uitstek een specialisatie die je al doende op de werkvloer leert.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Genk

IJzervlechter

Je maakt en plaatst metalen wapeningen waarrond beton wordt gestort. Dat kan zowel in een productiehal als op een bouwwerf. Je knipt, slijpt, buigt en last metalen staven of draden. Als ijzervlechter werk je meestal in een ploeg met regelmatige werkuren, al kunnen die van werf tot werf variëren. Soms gooit het weer roet in het eten. Werk je graag in de openlucht, vind je verre verplaatsingen geen probleem en ben je bereid om indien nodig een tijdje op de bouwplaats te verblijven, dan is ijzervlechter een mooi en gewaardeerd vak. Gewapend beton is immers een fantastisch materiaal dat talloze gebouwen, bruggen, sluizen en andere constructies vorm geeft. De kwaliteit ervan hangt in hoge mate af van het vakmanschap van de ijzervlechter. Uiteraard neem je geen risico's en verlies je nooit de veiligheidsvoorschriften uit het oog.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Gent

Ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft (7de jaar) Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding van 1 jaar aan en leert: stalen staven, netten en geprefabriceerde wapeningen verbinden om wapeningen voor betonstructuren te construeren volgens plan en deze in bekistingen te plaatsen prefabelementen monteren, bekistingen uitvoeren en beton storten, verdichten en beschermen op de bouwwerf (niet- residentiële context) om betonnen structuren met of zonder wapening te construeren volgens plan Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie ijzervlechter, niveau 3 Beroepskwalificatie bekister-betonneerder, niveau 3 Je diploma secundair onderwijs

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Genk

Interieurbouwer duaal

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: de eigen werkzaamheden voorbereiden en grondstoffen verwerken (houtbewerkings)machines in- en omstellen onderdelen voor interieurelementen bewerken, vergaren en afmonteren interieurelementen bevestigen en aansluiten aan elkaar of aan de ruwbouw sanitaire en elektrische toestellen integreren interieuronderdelen afwerken om interieur- of projectmeubilair (keukens, badkamers, dressings, winkel- en kantoorinrichtingen, ...) aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen Toelatingsvoorwaarden? Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft Wat kan ik worden? Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie interieurbouwer, niveau 3 Je diploma secundair onderwijs

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Kortrijk
 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Ukkel

Machinaal houtbewerker

Je leert verschillende houtbewerkingsmachines instellen, bedienen en reinigen. Je leert niet alleen werken met machines maar ook met handgereedschap.

Je kan deze opleiding volgen in:

Metselaar

Metselen: als je een vakman bezig ziet, lijkt het eenvoudig, tot je het zelf eens probeert. Metselen is echt wel een vak apart, specialistenwerk waarvoor je welhaast in de wieg moet zijn gelegd. Iedereen kan het leren, maar goede metselaars blijven schaars. Werk verzekerd, dus, en al helemaal in een land als België waar baksteen al eeuwenlang het meest populaire bouwmateriaal is. Toch werk je als metselaar ook steeds vaker met nieuwe materialen, zeker voor het optrekken van binnenmuren. Je voert vaak ook grondwerken uit, plaatst riolering en regenwaterputten en monteert geprefabriceerde bouwelementen. Een bijzondere uitdaging vormt het siermetselwerk. Je werkt meestal in de openlucht, soms op grote hoogte en voert zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten uit. De kwaliteit van je werk is doorslaggevend voor de kwaliteit en de uitstraling van het gebouw in kwestie. Metselaar? Een eeuwenoud en eerbiedwaardig beroep met een solide toekomst!

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Gent
 • Campus Genk
 • Campus Brugge

Meubelmaker

Een oeroud beroep waaruit iedereen die graag met hout en afgeleide producten werkt heel veel voldoening put. Je gaat uit van een aangeleverde constructietekening of maakt er zelf één. Je selecteert zorgvuldig het hout of plaatmateriaal en realiseert een volledig afgewerkt meubel, zoals een tafel, een stoel, een bank, een kast of een bureau. Daar komt uiteraard heel wat bij kijken: zagen, schaven, fineren, frezen, profileren, boren, lijmen, schuren, vernissen, beitsen, lakken, noem maar op. Je werkt zowel met houtbewerkingmachines als met handgereedschap en brengt ook het meubelbeslag aan. De meeste meubelmakers werken als werknemer of zelfstandig ondernemer in een relatief klein atelier. Handigheid, vakmanschap, liefde voor hout en zin voor perfectie: een goede meubelmaker combineert ze en is trots op zijn realisaties. Een prachtig beroep.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Genk
 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Ukkel

Monteur centrale verwarming

Je plaatst, regelt, onderhoudt en herstelt installaties voor centrale verwarming. Je bewerkt en legt leidingen; je snijdt en zaagt buizen op maat, ontbraamt ze en buigt ze. Je maakt en/of monteert allerlei verbindingen. Je plaatst verwarmingsketels, brandstoftanks en radiatoren en sluit ze aan. Je sluit thermostatische kranen aan. Je plaatst het ventilatiesysteem van de stookruimte. Je sluit de installatie aan op de diverse energienetten. Je regelt branders af. Je installeert de klimaatregeling. Je brengt isolatiemateriaal aan. Je bent vertrouwd met de moderne regelapparatuur en je blijft op de hoogte van de technologische ontwikkelingen op dit gebied

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Aalst
 • Campus Berchem
 • Campus Genk
 • Campus Kortrijk
 • Campus Mechelen
 • Campus Ukkel

Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: de eigen werkzaamheden voorbereiden een CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine programmeren, aansturen, instellen, omstellen, bedienen en opvolgen kwaliteitscontroles uitvoeren basisonderhoud uitvoeren en maatregelen nemen in geval van storingen en afwijkingen grondstoffen bewerken met een CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine tot onderdelen voor binnen- en buitenschrijnwerk, meubels, interieurelementen, trappen, daktimmerelementen, houtskeletbouw, decors- en standen, ... Toelatingsvoorwaarden? Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft Wat kan ik worden? Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines, niveau 4 Je diploma secundair onderwijs

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Kortrijk

Plaatser binnenschrijnwerk

Houten trappen, binnendeuren, lambriseringen, gordijnkasten, plinten, radiatorkasten, wanden, plafonds: als plaatser binnenschrijnwerk monteer en plaats je alle hoofdzakelijk houten binnenschrijnwerk op grote en kleine werven van een nieuwbouw of renovatieproject. Hoewel je soms alleen reeds volledig afgewerkte houten interieurelementen monteert, voer je zelf vaak kleine aanpassingen uit of werk je met standaard latten, planken, plinten en platen die je zelf op maat zaagt en plaatst. Je hebt regelmatige uren, maar steekt bij dringende opdrachten een tandje bij en bent ook niet vies van weekendwerk. Meestal werk je in een klein team, maar soms sta je er alleen voor. Geen probleem, want je weet van wanten.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Genk
 • Campus Kortrijk
 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Ukkel

Plaatser buitenschrijnwerk

Je plaatst ramen, buitendeuren, poorten, rolluiken, luiken, kroonlijsten, veranda's, terrassen en andere constructies in hout, pvc en aluminium die gebouwen verfraaien en wind- en waterdicht maken. Je bent vertrouwd met de eigenschappen en mogelijkheden van de verschillende materialen en levert mooi, net en minutieus werk af. De kwaliteit van het buitenschrijnwerk en de plaatsing ervan bepalen immers in hoge mate het uiteindelijke comfort en de energieprestatie van een gebouw. Je werkt met handgereedschap en machines en voert indien nodige kleine aanpassingen uit. Je hebt doorgaans regelmatige uren, werkt meestal in een klein team en ziet niet op tegen talrijke en soms verre verplaatsingen.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Genk
 • Campus Kortrijk
 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Ukkel

Plaatser interieurelementen

Als plaatser interieurelementen monteer en plaats je interieurelementen voor keukens, badkamers, kantoren, handelszaken, cafés en andere ruimten. Vaak werk je rechtstreeks voor of samen met een interieurbouwer. Maar, je kan net zo goed uit de voeten met traditionele als met nieuwe materialen, zoals panelen in hout, kunststof, glas of gipsplaat. Je werkt met een uitgebreid gamma manueel, elektrisch of pneumatisch gereedschap. Je werkt alles keurig af, inclusief de vereiste aansluitingen en uitsparingen voor gootstenen, dampkappen, leidingen, buizen, stopcontacten, verlichting, enzovoort. Je staat doorgaans in een kleine ploeg maar werkt af en toe ook alleen. Je hebt regelmatige werkuren, behalve bij dringende opdrachten. Soms moet je ook in het weekend aan de slag, bijvoorbeeld om het interieur van een winkel of horecazaak te renoveren. Een uiterst afwisselende job die zowel vakkennis als handigheid vereist en je telkens weer voor nieuwe uitdagingen stelt.

Je kan deze opleiding volgen in:

Plaatser parket

Je plaatst massief, halfmassief, fineer- of laminaatparket en meestal ook de bijbehorende plinten. Doorgaans breng je eerst een geluidsdempende akoestische onderlaag aan. Als plaatser parket ben je vertrouwd met de verschillende moderne systemen: tand- en groefsystemen, kliksystemen, enzovoort. Je breng een groot deel van je werkdag op je knieën door en draagt daarom best altijd professionele kniebeschermers. Je zaagt de planken of stroken op maat en timmert, lijmt of klikt ze vast volgens de regels van de kunst. Daarbij waak je erover dat je zeker geen krassen veroorzaakt. Je staat immers ook in voor de afwerking. Je hebt regelmatige werkuren, werkt vaak alleen en ziet meteen het resultaat van je arbeid. Parket – en vooral laminaatparket – is al jaren weer razend populair, zowel bij nieuwbouw als in renovatieprojecten. De vraag naar bedreven plaatsers is dan ook groot, niet alleen bij aannemers en bouwheren, maar ook bij verkopers van parket- en laminaatvloeren.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen

Plaatser soepele vloerbekleding

Je bekleedt vloeren met een soepele bedekking als tapijt, vinyl, kurk of linoleum. Je werkt als zelfstandige, in dienst van een aannemer of voor een bedrijf dat dergelijke vloerbekleding verkoopt en plaatst. Elk type vloerbekleding vergt een andere aanpak en andere vaardigheden, maar correct meten en snijden is altijd cruciaal. Je beheerst de vereiste technieken, werkt nauwgezet en levert een vlekkeloze bekleding af. Soms werk je alleen, maar gezien het gewicht van de meeste rollen vloerbekleding trek je er doorgaans met minstens één collega op uit. Je breng een groot deel van je werkdag op je knieën door en draagt daarom best altijd professionele kniebeschermers. Het mooie is dat je heel snel het resultaat van je werk ziet. Veel klussen klaar je op één dag of zelfs sneller, zeker in een gewone privéwoning. De vloerbekleding van handelszaken, kantoren en andere ruimtes met een groot vloeroppervlak neemt uiteraard veel meer tijd in beslag.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Gent

Productiemedewerker interieurbouw

In een goed uitgerust atelier vervaardig je interieur- of projectmeubilair voor keukens, badkamers, winkels, horecazaken, kantoren en andere ruimtes. Je werkt zowel met massief hout als met afgeleide producten. Je leest, interpreteert en analyseert gedetailleerde werktekeningen en plannen. Vervolgens ga je aan de slag met de verschillende materialen en machines, van eenvoudige elektrische schroevendraaiers tot de meest geavanceerde, computergestuurde automaten. Je zaagt, schaaft, freest, profileert, boort, schuurt, schroeft, spijkert, lijmt en fineert erop los. Soms doe je haast alles zelf, soms realiseer je slechts bepaalde onderdelen of sta je in voor een specifieke fase van het productieproces. Je hebt regelmatige werkuren.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Genk
 • Campus Kortrijk

Ruwbouw duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft De opleiding Ruwbouw Duaal is een praktijkgerichte opleiding. Je leert 1 dag bij ons op de campus & 4 dagen bij een metselaar in de praktijk. In deze opleiding komen volgende thema’s aan bod : • Algemene vorming • Metselwerken • Bekistingstechnieken • Ijzervlechttechnieken • Betonwerken Tijdens de opleiding ruwbouw duaal leer je werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. Je organiseert je werkplek veilig en ordelijk en je leert in teamverband werken. Je leert werken op hoogte en je gebruikt de juiste machines en gereedschappen. Je voert grondwerken en funderingen uit. Je staat in voor de metselwerken en renovatiewerken.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Gent
 • Campus Genk
 • Campus Brugge

Sanitair installateur

Je legt leidingen voor water en gas. Je installeert of herstelt sanitaire voorzieningen, kranen, gasboilers en andere toestellen voor waterverwarming. Je bewerkt en legt leidingen voor de distributie van water onder druk en voor de distributie van gas. Je maakt en plaatst afvoerleidingen voor sanitair water en voor verbrandingsgassen. Je monteert sanitaire toestellen, zoals kranen, wastafels, douchebakken, toiletten, warmwatertoestellen. Je stelt de installaties in bedrijf. Je plaatst specifieke installaties voor brandbestrijding, zonne-energie waterpompen, waterbehandelingstoestellen, ... Je doet ook het onderhoud en herstellingen. Je kan ook goten en afvoerpijpen voor regenwater, in metaal of kunststof, plaatsen.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Aalst
 • Campus Berchem
 • Campus Genk
 • Campus Kortrijk
 • Campus Mechelen
 • Campus Ukkel

Schilder

Als schilder doe je veel meer dan alleen maar muren, plafonds, deuren, ramen of dakgoten verven. Bij een renovatie of restauratie moet je meestal eerst oude vernis- of verflagen verwijderen door ze af te branden, af te krabben of met een speciaal product af te bijten. Maar ook in een nieuwbouw bereid je eerst de ondergrond voor. Je plamuurt, schuurt en ontstoft oppervlakken. Pas daarna kun je aan de slag met borstel, rol of spuitpistool. Je werkt alleen of in ploegverband, als werknemer of zelfstandige. In het laatste geval kun je goed overweg met vaak veeleisende klanten. Je bent communicatief, hebt gevoel voor kleurenharmonie, geeft advies en bent op de hoogte van nieuwe trends en verftechnieken. Aangezien je regelmatig met gevaarlijke producten en soms op grote hoogte werkt, pas je de milieu- en veiligheidsregels strikt toe.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Gent
 • Campus Hasselt
 • Campus Roeselare

Schrijnwerker houtbouw duaal

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: de eigen werkzaamheden voorbereiden en grondstoffen verwerken (houtbewerkings)machines in- en omstellen onderdelen voor houtbouw bewerken, vergaren en isoleren houtbouwelementen lucht- en waterdicht plaatsen, bevestigen en aansluiten aan de grondplaat, aan een bestaand gebouw of aan elkaar de houtbouw afwerken door binnen- en buitenwanden, roosteringen en dakconstructies te vervaardigen en te plaatsen voor houtskeletbouw, paal/balkenbouw, houtstapelbouw of houtbouw met massieve meerlaagse houtplaten aan de hand van een werkopdracht Toelatingsvoorwaarden? Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding) Wat kan ik worden? Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie schrijnwerker houtbouw, niveau 3

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Kortrijk

Stratenmaker

Werk je graag in de openlucht, hou je van behoorlijk zwaar werk dat niettemin goed opschiet en zie je niet op tegen soms verre verplaatsingen? Dan zit je als stratenmaker goed! Je legt straten, voet- en fietspaden, opritten en andere verharde stroken, plaatsen en pleinen aan met klinkers, natuurstenen of andere tegels, grasdallen en al dan niet gerecupereerde kasseien. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. In de praktijk is het beroep van stratenmaker een stiel die zowel vakkennis als handigheid, inzicht, oefening en een flinke dosis spierkracht vereist. Alles begint met een goede, stabiele en eventueel vakkundig gedraineerde onderlaag. Je plaatst ook de boordstenen en legt vervolgens de tegels, klinkers of kasseien in het gewenste verband. Uiteraard wordt alles keurig gevoegd en netjes afgewerkt. Je hebt regelmatige werkuren, al kan het weer altijd stokken in de wielen steken.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Gent
 • Campus Genk

Stukadoor

Stap om het even welke woning of andere constructie binnen en je ziet meteen of de bepleistering door een bedreven vakman of een al dan niet handige amateur is uitgevoerd. Als stukadoor bepleister je plafonds, binnenmuren en gevels, je mengt de producten, brengt ze manueel of met de spuit aan en plaatst hoekprofielen. Soms breng je ook isolatiemateriaal aan en werk je met profielen en gipskartonplaten, in de volksmond beter bekend als gyproc. Voor het bepleisteren van een buitenmuur plaats je meestal eerst een wapening, voor het realiseren van zwevende plafonds plaats je eerst de draagstructuur. Bij restauratiewerken maak je mallen, trek je lijsten en herstel je ornamenten. Je werkt in nieuwbouw en renovatie, alleen of in een ploeg.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Brugge

Stukadoor duaal

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: natte binnenbepleisteringen, buitenbepleisteringen, droge bepleisteringen (droogbouwsystemen) uitvoeren gipsblokken plaatsen de bouwfysische en esthetische eigenschappen van gebouwen verbeteren en afwerken Toelatingsvoorwaarden? Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft Wat kan ik worden? Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie stukadoor, niveau 3

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Brugge

Tegelzetter

Betegeling is uiterst duurzaam en buitengewoon praktisch, zeker in keukens, badkamers en andere ruimten die een doorgedreven hygiëne vereisen. Op basis van een tekening of op aanwijzing bekleed je wanden, vloeren, trappen, dorpels, vensterbanken of terrassen met keramische tegels en/of tegels in natuursteen. Een secuur werk dat zowel materiaalkennis als handigheid vereist. Je voert elke opdracht haarfijn uit. Je weet perfect hoe je de ondergrond voorbereidt, om het even welke tegel op maat snijdt of uitsparingen voor stopcontacten en leidingen voorziet. Ook het voegwerk verzorg je tot in de puntjes. Je werkt voor een aannemer of als zelfstandige, meestal in een klein team of alleen en zelden of nooit op grote hoogte.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Genk
 • Campus Brugge

Vloerder-tegelzetter duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft (7de jaar) Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding van 1 jaar aan en leert: • Voorbereiding: je knipt, snijdt of zaagt tegels • Het echte werk: je voorziet oppervlakken (vloeren, muren, trappen, terrassen,...) met tegels om ze te beschermen en te verfraaien • Afwerking: je legt plinten, je brengt het voegsel aan het poetst het geheel op. Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: • Beroepskwalificatie vloerder-tegelzetter, niveau 3 • Je diploma secundair onderwijs

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Brugge
 • Campus Genk
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Ukkel

Voeger

Als voeger bepaal je in hoge mate het uiteindelijke uitzicht van de gevel van een nieuwbouw of renovatiepand. Cruciaal is de keuze van de kleur van de voegspecie. Indien die niet door de architect of aannemer is vastgelegd, geef je de bouwheer advies en voeg je eventueel enkele kleine oppervlakten in verschillende tinten. Je beoordeelt het metselwerk en brengt indien nodig kleine herstellingen aan. Je beheerst verschillende technieken en voegt zowel met klassieke specie als met kit, bijvoorbeeld bij natuurstenen platen die een elastische voeg vereisen. Meestal werk je alleen of in een kleine ploeg, waarbij je vaak op een steiger of in de bak van een verstelbare hoogwerker staat. Je neemt dan ook geen enkel risico en past de veiligheidsregels strikt toe.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Gent

Werkplaatsbinnenschrijnwerk (hout)

Je werkt hoofdzakelijk met hout en plaatmaterialen op basis van hout. Een zekere passie en gevoel voor hout zijn dus aangewezen. Je maakt binnendeuren en omlijstingen, keukens en inbouwkasten, houten trappen en andere interieurelementen voor woningen, winkels, kantoorgebouwen, horecazaken en andere ondernemingen. Je werkt in een atelier, op basis van uiterst nauwkeurige werktekeningen. Al dan niet computergestuurde machines helpen je om perfect afgewerkt binnenschrijnwerk te realiseren, maar je kunt ook uit de voeten met manueel, elektrisch of pneumatisch handgereedschap. Je werkt aandachtig, past de veiligheidsregels toe en beschermt je lichaam tegen kwetsuren, stof en lawaai.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen
 • Campus Sint-Niklaas
 • Campus Genk

Werkplaatsbuitenschrijnwerker

In een atelier realiseer je houten ramen, deuren, poorten, rolluiken, luiken, kroonlijsten, veranda's, terrassen en andere houten constructies die gebouwen verfraaien en wind- en waterdicht maken. Liefde voor en kennis van hout en afgeleide producten zijn uiteraard een must. Je bedient verschillende, al dan niet computergestuurde houtbewerkingsmachines, maar kunt ook uit de voeten met manueel, elektrisch of pneumatisch handgereedschap. Je monteert zorgvuldig de verschillende onderdelen, plaatst eventueel het beslag en verpakt je realisaties voor transport. Je werkt alleen of in een ploeg en hebt regelmatige werkuren. Aangezien je vaak met sneldraaiende machines en snijgereedschap werkt, laat je de aandacht nooit verslappen. Je past de veiligheidsregels toe en beschermt je lichaam tegen kwetsuren, stof en lawaai.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Mechelen