Groensector

groensector

Bloemen- en plantenteler

Groene vingers zijn altijd welkom, maar op relatief grote schaal bloemen en planten telen vergt in de eerste plaats een meer dan behoorlijke vakkennis, een goede kijk op de markt, commerciële kwaliteiten en een enorme werklust. Je runt meestal een eigen bedrijf, gespecialiseerd in de teelt van een beperkt aantal soorten en variëteiten. Veel hangt af van de bodemgesteldheid, het klimaat en de soms erg snel evoluerende vraag. Soorten die vandaag populair zijn, krijg je over vijf jaar misschien zelfs niet meer aan de straatstenen verkocht. Je werkt in de openlucht of in grote, al dan niet verwarmde broeikassen. Hoewel sommige fases van de productie gedeeltelijk of volledig geautomatiseerd zijn, blijft de teelt van bloemen en planten een arbeidsintensieve sector. Je hebt geen regelmatige werkuren, weinig vrije tijd en schakelt vaak seizoenarbeiders en/of jobstudenten in. Je zaait en stekt, speent en verpot, plant uit en bemest, beregent en oogst, verpakt en levert. Intussen verzorg je ook je administratie en onderhoud je contacten met klanten en leveranciers. Je hebt best ervaring in de land- of tuinbouwsector, maar staat open voor innovatie en duurzame teeltmethoden.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Berchem
 • Campus Gent
 • Campus Hasselt
 • Campus Roeselare

Boomkweker

Je kweekt zaailingen en/of jonge, al dan niet geënte bomen en struiken voor de bosbouw, de fruitteelt, particuliere tuinen of parken en ander openbaar groen, zoals laan- en pleinbomen. Je assortiment omvat al snel ruim honderd soorten en variëteiten, in hoge mate bepaald door de bodemgesteldheid en het klimaat, maar uiteraard ook door de markt en bepaalde trends. Sommige boomkwekers leveren uitsluitend bomen en struiken in blote wortel, andere bieden hun klanten ook of alleen planten in pot of kluit aan. Je werkt meestal in de openlucht, maar soms ook in serres, geklimatiseerde loodsen en koelcellen. Ondanks de geavanceerde zaai,- plant- en rooimachines blijft het beroep van boomkweker behoorlijk zwaar en arbeidsintensief. Je werkt met respect voor natuur en milieu en streeft naar een minimaal verbruik van energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Veel boomkwekerijen sluiten met belangrijke klanten contracten af voor het opkweken en leveren van grote hoeveelheden jonge planten.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Gent

Bosbouwuitbater

Terwijl de bosbouw in onze contreien vroeger hoofdzakelijk op de commerciële houtwinning en in mindere mate op de jacht was gericht, spelen vandaag vaak ook andere doelstellingen een belangrijke rol. Denk maar aan natuurbehoud en -ontwikkeling of zachte recreatie. Als bosbouwuitbater zorg je ervoor dat de bossen die je beheert in elk opzicht beantwoorden aan de wensen van de eigenaar. Soms is dat de overheid of een natuurvereniging, maar meestal gaat het om privébos, ook in Vlaanderen. Je bereidt de bodem voor, plant zaailingen of jonge bomen en verzorgt ze tot ze worden geveld. Je werkt alleen of in een team, al dan niet op verplaatsing, en treedt soms ook op als boswachter. In elk geval worden je takenpakket en de manier waarop je werkt in hoge mate bepaald door de hoofdfunctie van het bos of de bossen waarin je actief bent. In opbrengstbossen draait vrijwel alles om de economische waarde van de bomen en het hakhout. Je bestrijdt er wildgroei, verwijdert het onderhout, haalt zieke of omgewaaide bomen weg en zorgt ervoor dat alle kapklare delen van het bos goed bereikbaar blijven. In reservaatbossen staat de ecologische waarde voorop en ga je dan ook anders te werk. Hoe dan ook werk je regelmatig in weer en wind met zware machines, kabels, kettingzagen en bosmaaiers. Pas de veiligheidsregels toe en zorg ervoor dat je in goede conditie bent.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Gent

Florist

Bloemschikken is een kunst die niet alleen heel veel vakkennis en kunde vergt, maar ook een zekere aanleg en een hoop talent. Iedereen kan het leren, maar lang niet iedereen is ervoor in de wieg gelegd. Als florist werk je vooral met verse of gedroogde bloemen en planten, maar je kunt ook goed overweg met een hele reeks andere materialen. Je hebt alle basistechnieken onder de knie, kent de regels van de kunst, maar schrikt er niet voor terug om ze creatief toe passen en je eigen stijl te ontwikkelen. Als zelfstandig florist of werknemer in een bloemisterij werk je meestal in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en een hoge of juist erg lage temperatuur, zoals een broeikas of een koelcel. Last van hooikoorts? Dan kies je beter een ander beroep! Je houdt uiteraard rekening met de wensen van je klanten, maar geeft ze ook advies en bent perfect op de hoogte van nieuwe trends in de bloemsierkunst. Doorgaans werk je ook 's zaterdags en vaak ook op zon- en feestdagen.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Berchem

Fruitteler

Eet meer fruit! Deze slogan uit de jaren 1960 is vandaag nog altijd uiterst actueel. Mensen associëren fruit terecht met vitamines, natuurlijke antioxidanten en een gezond dieet. Ze eisen echter wel topkwaliteit: perfect gevormde, lekkere vruchten die bovendien zo lang mogelijk bewaren zonder hun smaak en goede eigenschappen te verliezen. Als fruitteler ben je meestal gespecialiseerd in enkele soorten en rassen. Veel hangt uiteraard af van de bodemgesteldheid en het klimaat. Niet alle soorten doen het overal even goed. Fundamenteel is de keuze voor grootfruit als appelen, peren, pruimen of kersen en kleinfruit als aardbeien, aalbessen, bramen of frambozen. Je werkt meestal in de openlucht, op het ritme van de seizoenen, en runt een bedrijf dat goede, minder goede en soms zelfs ronduit slechte jaren kent, afhankelijk van het weer en de veilingprijzen. In de oogstperiode schakel je vaak seizoenarbeiders en jobstudenten in. Je werkt milieubewust en gaat schimmels, virussen en schadelijke insecten zoveel mogelijk of zelfs uitsluitend met natuurlijke bestrijdingsmiddelen te lijf. Vakkennis is doorslaggevend.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Gent

Groenaanleg- en beheer duaal

Om als regelmatige leerling voor deze opleiding te worden toegelaten, gelden de volgende specifieke voorwaarden: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft De opleiding Groenaanleg- en beheer Duaal is een praktijkgerichte opleiding. Je leert 1 dag bij ons op de campus & 4 dagen bij een echt groenbedrijf in de praktijk. In deze opleiding komen volgende thema’s aan bod : • Algemene Vorming • Aanplantingen • Groen- en tuinonderhoud • Snoeien • Scheren • Onderhoud tuininfrastructuur • Grondvoorbereiding • Aanleg grasveld • Infrastructuurwerken In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leer je werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever. Gezien de verschillende specifieke werkzaamheden binnen deze opleiding groenaanleg en -beheer duaal dient de leerling zijn opleidingstraject te vervullen in de twee contexten, namelijk enerzijds binnen de context onderhoud/beheer én anderzijds binnen de context aanleg, en moeten deze verschillende aspecten onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende aan bod komen.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Berchem
 • Campus Gent
 • Campus Hasselt
 • Campus Roeselare

Groendecoratie duaal

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: bloemen en planten verzorgen, verwerken, verkopen en verpakken voor binnen (snijbloemen, boeketten en groene planten, bloemstukken, decoraties, gedroogde bloemen, accessoires, ...) en buiten (beplantingen voor bloembakken, terrasplanten, bloembollen, zorgproducten) bestellingen aannemen en klanten helpen om een goed product af te leveren en maximaal tegemoet te komen aan hun wensen Toelatingsvoorwaarden? Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft Wat kan ik worden? Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie assistent florist, niveau 3

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Berchem

Groenteteler

Als groenteteler ben je meestal gespecialiseerd in de glasteelt of de vollegrondteelt. Veel hangt af van de bodem en het klimaat in je regio. Sommige tuinbouwbedrijven combineren beide teeltvormen, terwijl de vollegrondteelt van groenten als spruitjes, worteltjes of boontjes vaak deel uitmaakt van de activiteiten van een gemengd landbouwbedrijf. Je stelt teeltplannen op, maakt de bodem zaai- of plantklaar en beschermt je gewassen tegen ongedierte, virussen en andere plagen. Je werkt milieubewust, gebruikt zo weinig mogelijk of zelfs helemaal geen chemische bestrijdingsmiddelen en levert producten af die in elk opzicht beantwoorden aan de wensen en de smaak van de hedendaagse consument. Doorgaans kweek je verschillende rassen van een beperkt aantal groenten. Je speelt in op trends, houdt rekening met de markt en zorgt best voor een voldoende gevarieerd aanbod om de vaak aanzienlijke prijsschommelingen in de sector op te vangen. Ondanks de doorgedreven automatisering vergt dit beroep een goede conditie en komt er vaak nog heel wat handenarbeid aan te pas, zeker in de glasteelt.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Gent

Medewerker groen- en tuinaanleg

De medewerker groen- en tuinaanleg leert hoe hij tuinen, parken, groene ruimtes moet aanleggen om uiteindelijk het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Asse
 • Campus Gent
 • Campus Roeselare
 • Campus Hasselt

Medewerker groen- en tuinbeheer

De medewerker groen- en tuinaanbeheer leert hoe hij tuinen, parken, groene ruimtes kan onderhouden opdat deze mooi in stand worden gehouden en zich verder ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Asse
 • Campus Gent
 • Campus Roeselare
 • Campus Hasselt

Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft (7de jaar) Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding van 1 jaar aan en leert: werkzaamheden uitvoeren, organiseren en sturen inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes het vooropgestelde ontwerp realiseren, in stand houden en ontwikkelen volgens de wensen van de klant en/of de opdrachtgever Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie tuinaanlegger/groenbeheerder, niveau 4 Je diploma secundair onderwijs

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Berchem
 • Campus Hasselt
 • Campus Roeselare

Tuinaanlegger/groenbeheerder

De Tuinaanlegger/groenbeheerder leert hoe hij de aanleg, het onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes moet aanpakken en vooral organiseren. Bedoeling is steeds om het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren. Ook het in stand te houden en verder laten ontwikkelen van deze groenomgevingen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever leert hij sturen.

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Asse
 • Campus Gent
 • Campus Hasselt
 • Campus Roeselare

Tuinaannemer

Je legt tuinen aan en/of onderhoudt ze, doorgaans in opdracht van particuliere klanten. Soms realiseer je het plan van een tuin- of landschapsarchitect, maar als zelfstandig tuinaannemer ben je best ook zelf in staat om een tuin te ontwerpen. Je houdt rekening met de wensen van je klanten, geeft advies en stelt een gedetailleerde offerte op. Je werkt vrijwel uitsluitend in de openlucht en bent in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden. In de wintermaanden voer je eventueel wat snoeiwerk uit, maar meestal benut je de donkere dagen vooral voor het bezoeken van klanten, het tekenen van plannen, het onderhouden van machines en het maken van afspraken met leveranciers, tijdelijke medewerkers en onderaannemers. Je werkt altijd op verplaatsing, maar meestal in je eigen regio. Draait je bedrijf op volle toeren, dan ben je vaak al van eind februari tot half oktober vrijwel elke dag aan de slag. Je voert grondwerken uit, legt borders en gazons aan, plant hagen en bomen en realiseert soms speciale constructies als pergola's, waterelementen, terrassen, afsluitingen, opritten of verharde paden. Hiervoor schakel je eventueel meer ervaren collega's of bouwvakkers in. Je werkt milieubewust, met aandacht voor je eigen veiligheid en die van je medewerkers. Groene vingers zijn een must!

Je kan deze opleiding volgen in:

 • Campus Berchem
 • Campus Roeselare