Getuigschrift & einde leertijd

Na het slagen voor de cursus beroepsgerichte vorming ontvang je een getuigschrift leertijd. Hiermee is je kans op slagen na de leertijd heel groot. Zo heeft 87% van de afgestudeerden uit de leertijd onmiddellijk werk. De andere 15% doet binnen het jaar werkervaring op. Ook geven 8 op 10 ondernemers aan dat zij een jongere verkiezen die tijdens de opleiding werkervaring heeft opgedaan.*

Ondernemer worden

Ruim 18% van de leerjongeren gaat binnen de 5 jaar aan de slag als zelfstandige. Het getuigschrift leertijd geeft namelijk toegang tot de ondernemersopleiding en het voldoet voor de meeste beroepen direct aan de vestigingswetgeving voor de beroepskennis.

Na de leertijd kan je bij SYNTRA nóg meer kennis en ervaring opdoen via een bijkomend ondernemerschapstraject (incl. bedrijfsbeheer), eventueel met een stage-overeenkomst waarbij je een praktijkopleiding combineert met een ondernemersopleiding.

Nieuw: onderwijsstudiebewijs in de leertijd

Je kunt in de leertijd nu ook een onderwijsstudiebewijs behalen. Deze bewijzen geven meer mogelijkheden om verder te studeren in secundair en hoger onderwijs of voor een job bij de overheid. Met leertijd kan je een getuigschrift tweede graad secundair onderwijs, een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs behalen.

Hiervoor moet aan alle volgende voorwaarden voldaan worden. Voor een onderwijsstudiebewijs moet je:

  • slagen in de overeenstemmende examens van de cursus algemene vorming;
  • minstens één certificaat in de cursus beroepsgerichte vorming behalen;
  • na de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs een aantal schooljaren in het secundair onderwijs of de leertijd hebben gevolgd (2 jaar voor het getuigschrift tweede graad secundair onderwijs, 4 jaar voor het studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad secundair onderwijs, 5 jaar voor het diploma secundair onderwijs);
  • bijkomend voor het diploma secundair onderwijs: een getuigschrift tweede graad secundair onderwijs hebben.

*Statistieken VDAB schoolverlatersonderzoek 2011-2012.