Nieuws

Infomomenten 2019 - 13/08/2019

Syntra West

 • 10 juli 11u en 15u Syntra West Campus Brugge,
 • 14 augustus 11u en 15u Syntra West Campus Kortrijk,
 • 26 augustus 15u en 18u Syntra West Campus Kortrijk en Syntra West Campus Brugge
 • 30 augustus 11u en 15u Syntra West Campus Brugge
 • 4 september 11u en 15u Syntra West Campus Kortrijk

contact: hugo.ghyselen@syntrawest.be

Syntra MVL

 • Maandag 1/07/2019 om 14u in campus Asse en campus Gent
 • Dinsdag 2/07/2019 om 14u in campus Sint-Niklaas
 • Woensdag 3/07/2019 om 14u in campus Aalst
 • Dinsdag 13/08/2019 om 14u in campus Aalst én om 15u in Campus Gent
 • Vrijdag 16/08/2019 om 10u in campus Sint-Niklaas
 • Maandag 26/08/2019 om 15u in campus Gent
 • Donderdag 29/08/2019 om 14u in campus Asse en in campus Sint-Niklaas
 • Donderdag 22/08/2019 à Infodag SMVL van 18u tot 21u in alle campussen
 • Maandag 2/09/2019 om 10u in campus Asse
 • Dinsdag 3/09/2019 om 10u in campus Aalst en in campus Sint-Niklaas
 • Maandag 9/09/2019 om 10u in campus Gent
 • Woensdag 11/09/2019 om 14u30 in campus Aalst
 • Woensdag 18/09/2019 om 17u in campus Asse
 • Maandag 23/09/2019 om 16u30 in campus Sint-Niklaas én om 17u in campus Gent
 • Dinsdag 8/10/2019 om 18u in campus Gent
 • Maandag 14/10/2019 om 16u30 in campus Sint-Niklaas
 • Woensdag 16/10/2019 om 17u in campus Aalst
 • Dinsdag 5/11/2019 om 17u in campus Gent
 • Woensdag 13/11/2019 om 14u in campus Sint-Niklaas én om 17u in campus Asse
 • Maandag 9/12/2019 om 16u30 in campus Sint-Niklaas
 • Woensdag 11/12/2019 om 15u in campus Aalst
 • Maandag 16/12/2019 om 17u in campus Gent
 • Maandag 6/01/2019 om 16u30 in campus Sint-Niklaas
 • Woensdag 8/01/2019 om 15u in campus Asse
 • Donderdag 9/01/2020 om 15u in campus Gent

contact: info@syntra-mvl.be

Syntra Limburg

 • Woensdag 7/08/2019 van 14u - 17u in campus T2 (Genk)
 • Dinsdag 20/08/2019 van 14u - 17u in campus T2 (Genk)
 • Maandag 26/08/2019 van 14u - 17u in campus T2 (Genk)
 • Dinsdag 03/09/2019 van 18u - 21u in campus Hasselt en campus T2 (Genk) - algemene infodag

contact: leertijd@syntra-limburg.be

Syntra AB

 • woensdag 7/8 (14u, Berchem)
 • woensdag 14/8 (14u, Berchem)
 • maandag 19/8 (14, Berchem)
 • vrijdag 23/8 (14u, Mechelen)
 • maandag 26/8 (16u-20u, Berchem en Mechelen)
 • donderdag 29/8 (14u, Mechelen)
 • dinsdag 3/9 (18u-21u, Berchem en Mechelen)

contact: werkplekleren@syntra-ab.be

Syntra BXL

 • Dinsdag 20/08 van 14u tot 19u, Campus Tour&Taxis
 • Maandag 26/08 van 14u tot 19u, Campus Ukkel en Tour&Taxis
 • Zaterdag 07/09 van 10u tot 13u, Campus Tour&Taxis

MOBILE2 - Mobiliteit in de Leertijd - wordt binnenkort gelanceerd! - 07/09/2016

Dit jaar krijgen onze leerjongeren voor de tweede keer de kans om deel te nemen aan een Europees internationaal uitwisselingsproject (MOBILE). Tijdens een tweeweekse stage in het buitenland – in het voorjaar van 2017 – kunnen de deelnemers nieuwe ideeën en inzichten opdoen in een buitenlands stagebedrijf.
Gedurende de stage verblijven de jongeren in een gastgezin, een jeugdherberg of een hotel. Dit verblijf wordt door de deelnemers zelf bekostigd, maar ze ontvangen hiervoor ook een toelage vanuit het Europese Erasmus+programma. De lopende overeenkomst alternerende opleiding van de deelnemers – en dus ook hun vergoeding - blijven onverkort doorlopen. Mogelijks komt een buitenlandse leerjongere de Vlaamse vervangen in het Vlaamse bedrijf gedurende de uitwisselingsperiode.
 
De stages gaan door in Nederland, Frankrijk of Duitsland. Er kan gewerkt worden in de Horeca, de voeding (Slager, Bakker), de Paardensector, Lichaamsverzorging (Schoonheidsspecialist, Kapper) en Administratie. Mogelijks komen hier nog PC-Technicus en de Verkoop bij.
 
De voorkeur gaat uit naar leerlingen uit het tweede jaar. Vanaf 15 september kan de promotie en selectie opstarten. Op 15 november moeten de deelnemers bekend zijn, om de buitenlandse partners voor de matching te laten instaan.
 
We zullen dus zelf ook buitenlandse leerlingen ontvangen in Vlaanderen, in dezelfde sectoren. We zijn dus op zoek naar mogelijke stageplaatsen (nog af te wachten – LTB én werkplekbegeleiders zullen hierin een rol moeten opnemen) en gastgezinnen (mogen zich nu al aanbieden!)!
 
 
Je kan je ook abonneren op de Facebook-groephttps://www.facebook.com/groups/LeertijdMobiel/ waar de info over het project zal gedeeld worden.
 
 

Wedstrijd autotechniek moet jongeren voor automechanica doen kiezen - 13/05/2016

De laatste jaren kiezen almaar minder jongeren voor een opleiding als autotechnicus. Een wedstrijd moet daar verandering in brengen.

Ook dit jaar vindt er de wedstrijd "de gouden autosleutel" plaats. Bekijk de nieuwsreportage hier

Cup cuisine - 30/03/2016

Leerjongeren Diether de Latte en Lucas Beeckman wonnen de hoofdprijs in de horeca-wedstrijd “Cup Cuisine 2016”. De koks in opleiding hebben hierbij de felbegeerde stageplaats verdiend in restaurant The Jane van Sergio Herman.

Op basis van vooraf opgelegde basisingrediënten maakten de leerlingen-koks een eigen creatie voor vier personen.
Directe link: http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/cup-cuisine


Promofilm Leertijd - 29/02/2016

VOOR ZIJN 11de EDITIE LEGT AMBACHT IN DE KIJKER DE FOCUS OP JONGEREN - 15/02/2016

 Ambacht in de Kijker is een nationale wedstrijd georganiseerd met de steun van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus, die kwaliteitsvolle ambachtsmannen en –vrouwen beloont, de ambachten bij het grote publiek promoot en jongeren warm maakt voor deze sector.
Naast de klassieke prijzen, legt de organisatie dit jaar de focus op jongeren aan de hand van een nieuwe Leerschoolprijs die jongeren die zich op een kwalitatieve manier vormen in de ambachtelijke sector wil belonen.
 
 
Van 15 februari tot 31 maart kunnen alle ambachtslieden, ongeacht hun leeftijd, zich inschrijven voor de 11de editie van de wedstrijd. Het selectiecomité, bestaande uit partners uit de private en de publieke sector, zal de inhoud van de dossiers beoordelen op kwaliteit, motivatie en management van de activiteit om 10 laureaten te onderscheiden die de diversiteit en kwaliteit van de ambachtelijke sector in België zullen vertegenwoordigen.
Deze laureaten zullen hun atelier openen voor een groep jongeren in aanwezigheid van het comité, de media en het gemeentebestuur. Uiteindelijk zullen we tijdens de prijsuitreiking in mei te weten komen wie de ambachtsprijs wint.
Wie wordt de ambachtsman of –vrouw van 2016?
Alle deelnemende ambachtsmannen en –vrouwen zullen op onze website geplaatst worden www.ambachtindekijker.com. De tien laureaten worden in de kijker gezet aan de hand van een bedrijfsfilm en via de communicatie rond de wedstrijd. Verder zijn er een aantal prijzen te winnen:
De ambachtsprijs van € 3000, de Parel van de Jury (max. 30 jaar) van € 1000 en de publieksprijs van € 1000. Zoals vorig jaar kunnen de stemmers voor de publieksprijs kans maken op een bon voor een aankoop bij een ambachtsman of –vrouw op onze website.
 
Editie 2016 – Focus op jongeren
In 2016 wil Ambacht in de Kijker parallel aan de algemene wedstrijd de aandacht vestigen op jongeren die zich vormen bij een ambachtsman of –vrouw en zo hun steentje bijdragen aan het voortbestaan van deze sector. Daarvoor heeft de organisatie naast de klassieke prijzen, de Leerschoolprijs van € 1000 in het leven geroepen.
Inschrijven voor deze prijs kan aan de hand van een speciaal formulier en staat open voor iedereen tot 25 jaar die actief is bij een ambachtsman of -vrouw of bij een ambachtelijk bedrijf. Dit omvat zowel arbeiders, stagiaires als andere vormen van werkplekleren. Bijkomend wil de wedstrijd met de Parel van de Jury een jonge ambachtsman of –vrouw van max. 30 jaar belonen.
 
 
De inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op de website www.ambachtindekijker.com tot 31 maart
www.ambachtindekijker.com
info@ambachtindekijker.com / 02-500 50 76

 
 
 

UNIZO over de Leertijd - 14/02/2016

Afgelopen schooljaar waren er 3.378 jongeren met een leercontract. Dit waren er 438 minder dan het schooljaar ervoor en maar liefst 677 dan het schooljaar 2012-2013. Het tij lijkt ook niet in dit schooljaar 2015-2016 te keren. Nochtans bewijst de leertijd zijn nut. Ruim 9 op 10 jongeren die werken en leren combineren binnen de leertijd krijgen na afronding een vaste job, in tegenstelling tot andere systemen zoals het Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DBSO) waar ruim 7 op 10 jongeren geen vaste job vindt na afronding.  De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord aangegeven dat het de negatieve spiraal van de leertijd wil omkeren. Tot op heden is hier geen gevolg aan gegeven. “Dankzij de leertijd staan jongeren echt op de werkvloer. Voor ze effectief de arbeidsmarkt op moeten, weten ze daardoor al heel goed hoe alles in het werkveld marcheert. Dat is een enorme troef voor werkgevers. Werkervaring is cruciaal bij aanwervingen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Tegelijk wachten jaarlijks zo’n 1.300 werkgevers tevergeefs op een leerjongere binnen de leertijd. Binnen het DBSO wachten tevens ook een 1300-tal jongeren op een werkvloer. Voor UNIZO een aanleiding om te pleiten voor een betere toeleiding van jongeren naar de leertijd vanuit DBSO, zeker gezien het succes nadien op de arbeidsmarkt. Syntra Vlaanderen dient dit dan ook verder te regisseren. De leertijd moet ook als voorbeeld dienen bij de verdere uitrol van het duaal leren – combinatie leren en werken. 

Om tot een echt systeem van duaal leren te komen, moeten de bedrijven en sectoren betrokken worden. Duaal leren kan enkel succesvol zijn als het systeem vertrekt vanuit de noden van de bedrijven zelf. Ondernemers moeten in het nieuwe systeem van duaal leren geloven. De opleidingen binnen het duaal leren dienen arbeidsmarktgericht te zijn en belangrijk is dat er effectief op de werkvloer geleerd kan worden. Dit wil zeggen dat de jongere minstens 60% op de werkvloer moet kunnen doorbrengen. Dit dient aangevuld te worden met een goede algemene vorming. In onze buurlanden, zoals Duitsland en Nederland, is dit bijvoorbeeld zo. In België beantwoordt de leertijd, het systeem van Syntra, volgens UNIZO het meest aan die behoeften. Getuigen daarvan zijn bovenstaande cijfers waaruit het tekort aan leerjongeren binnen de leertijd blijkt

Zet jouw beroep in de kijker met de hashtag ‪#‎lovemyapprenticeship‬ - 20/11/2015

Ben je tussen de 16 en 24 jaar en loop je stage in een EU-land op dit moment? Maak een foto of video van jezelf op je werkplek en post hem op Facebook, Twitter of Instagram met onderschrift ‘I’m taking part in the #lovemyapprenticeship contest’. Je mag vijf inzendingen indienen (dezelfde foto op Instagram, Facebook en Twitter geldt als drie inzendingen).

Heeft jouw inzending de meeste "likes" (op Facebook of Instagram) of "favourites" (op Twitter) dan ding je mee voor de hoofdprijzen. De 1e prijs is een tweeweekse trip naar het buitenland om een taalcursus te volgen in het buitenland. Je mag zelf kiezen: Engels, Frans, Duits of Spaans in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland of Spanje. Reiskosten tot een maximum van 500 euro worden vergoed en je verblijf (op een school of bij een familie thuis) wordt geregeld. De cursus moet geboekt zijn voor 31 december 2015 je cursus moet tussen 1 januari en 15 augustus 2016 plaatsvinden.

Er zijn ook nog 15 kleinere prijzen zoals selfiesticks en een fisheye lens voor je smartphone. Hoor je bij de beste drie inzendingen van een van de wedstrijdweken, er zijn er vier, of ben je de allereerste van een van die weken? Dan krijg je een prijs.

Deadline: 23 november 2015, middernacht CET. Meer informatie over de wedstrijd.

Leerjongere Justine Neyens wint eerste prijs op wedstrijd het Gouden Mes - 29/09/2015

Justine Neyens, leerjongere van de opleiding slager-spekslager op de campus Gent won
op maandag 28/09/2015de eerste prijs op de wedstrijd het "Gouden Mes" op de Meatexpo in Kortrijk.
Hierbij is zij de eerste vrouwelijke winnaar van deze wedstrijd.
Leerjongere Brent De Ceuster van SYNTRA-AB won de tweede prijs en creativiteitprijs.


Deze tweejaarlijkse vakwedstrijd wordt georganiseerd door het Provinciaal Verbond der Slagers‐
Spekslagers West‐Vlaanderen i.s.m. Syntra West, campus Kortrijk. 

“Het Gouden Mes” werd al voor de elfde keer georganiseerd. De wedstrijd heeft tot doel het
slagersberoep in het algemeen te promoten door het ambachtelijke van het beroep en het vlees, de
basisgrondstof ervan, in de kijker te plaatsen.
Deze vakwedstrijd staat open voor leerlingen van het tweede en derde jaar Leertijd slager‐spekslager.
De deelnemende Syntra‐lesplaatsen konden elk maximaal drie kandidaten afvaardigen, voor deze editie
noteerden we twaalf deelnemers uit  vijf lesplaatsen, gespreid over heel Vlaanderen.

De opdracht voor de leerjongeren bestond dit jaar o.a. uit het verwerken van bereid gehaktvlees en gerookt
spek tot drie verschillende panklare producten, het uitbenen van een varkensribstuk tot mignonette en tenslotte 
nog het pellen van een schouderblad, dit alles binnen een tijdslimiet van 90 minuten.

Videoteaser Leertijd - 20/08/2015

Bekijk hieronder onze YouTube video. Twijfel je nog? Neem dan snel contact met ons op!

 

​Recordaantal inschrijving Vlaamse leertijdsnuffelaars - 12/08/2015

De bekendheid van de Snuffeldagen gaat in stijgende lijn: tussen 22 juni en 24 juli 2015 hebben zich maar liefst 58 jongeren ingeschreven om enkele dagen te proeven van hun beroep naar keuze. Dat is een gemiddelde van bijna 2 inschrijvingen per dag.
 
Uit de evaluatie van het eerste anderhalf jaar ‘Snuffeldagen’ blijkt dat het een goed instrument is om jongeren bekend te maken met de Leertijd: in deze periode (tot eind 2014) registreerden we 115 geïnteresseerden. Hiervan sloten er na het snuffelen 76 deelnemers (bijna 2/3) een Leerovereenkomst (of in een beperkt aantal gevallen een Stage-overeenkomst).
 
 

Guus Coppens en zijn kompaan Dries winnen "Mijn Popuprestaurant"! - 05/06/2015

Gisterenavond (04/06) kon je oud-leerjongere Guus Coppens zien strijden voor de eerste plaats in de finale van het VTM-programma 'Mijn Pop-uprestaurant'! Met flair wist het duo Guus (27) en Dries (34) de jury te overtuigen en de eerste plaats naar Limburg te halen.

SYNTRA Limburg is dan ook zeer fier op de oud-cursist die, zoals vele andere ondernemende jongeren met een leercontract, bewijst dat de Leertijd werkt.

Guus Coppens startte bij SYNTRA Limburg met de opleiding brood- en banketbakker, en vulde dit aan met de opleiding restauranthouder. Bij SYNTRA Limburg zijn we ervan overtuigd dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat. Wij wensen hem alvast veel succes!

Bekijk hier hun overwinning

46e editie de Gouden Autosleutelhanger - 11/05/2015

Jaarlijks organiseert FEDERAUTO in samenwerking met haar sectoraal opleidingsfonds EDUCAM ‘Gouden Autosleutelhanger’. In deze wedstrijd nemen 34 laatstejaars leerlingen autotechniek en automechanica uit BSO, TSO en SYNTRA het tegen mekaar op.  

In de voorrondes krijgen de verschillende teams een aantal praktische en theoretische proeven voorgeschoteld. Hierbij wordt in de eerste plaats gepeild naar de kennis van de moderne autotechnologie.

Onze SYNTRA leerjongeren hebben opnieuw schitterend gescoord. Arne Kegels – SYNTRA Mechelen, is de fiere winnaar van de zilveren autosleutelhanger na een zware eindproef tussen de 4 finalisten. Zijn teamgenootThomas Dedrie werd nipt 5e.  

De deelnemers van SYNTRA Hasselt wonnen de HEV én de airco-proef, en hun docente kreeg 500 euro – te gebruiken voor aankoop didactisch materiaal – van EDUCAM voor de beste leerkracht. Voor alle deelnemende SYNTRA-teams en hun docenten werd het een spannende, maar  vooral leerrijke dag.

Een dag vol passie en gedrevenheid …. én beloftevolle toekomstperspectieven: “Leertijd, de snelste weg naar werk!”

 

Meer foto's vind je op de Leertijd-Facebookpagina!

Steek je neus in andermans zaak #Snuffeldagen - 25/03/2015

Niet iedereen is gemaakt voor de schoolbanken. Ben je tussen 15 en 25 jaar, wil je graag een diploma behalen, wat bijverdienen en later een leuke job vinden? 

Snuffel eens rond en test het Leertijd beroepenaanbod tijdens de Snuffeldagen! Je zal zien, je bent meteen gebeten door de zaak!

WANNEER?

Snuffelen kan heel het jaar door, maar de paasvakantie (4 tot 19 april 2015) is een ideaal moment!

WAAR?

Surf naar www.snuffeldagen.be en kies jouw droomberoep.

Minister Crevits en Minister Muyters ontdekken ‘WerkPlekLeren’ - 19/03/2015

Gisteren 10 maart brachten Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters een bezoek aan de SYNTRA-campus in Mechelen. Dit bezoek past binnen de ontwikkelingen rond duaal leren waarbij men de vele stelsels van leren en werken wil opwaarderen tot een volwaardige kwalificerende leerweg.

De ministers gingen in gesprek met de leerjongeren in het houtatelier, die hen vertelden waarom werkplekleren voor hen de ideale leerweg is.

 

Werkplekleren werkt

Werkplekleren is voor SYNTRA heel belangrijk. Het werkplekleren komt terug in verschillende opleidingstrajecten zoals ondernemerschapstrajecten, voltijds duale opleiding en in de Leertijd. Deze laaste is dé exponent inzake werkplekleren waarbij jongeren het vak al doende leren gedurende 4 dagen per week, gecombineerd met 1 dag lesvolgen bij SYNTRA. Uit het schoolverlatersrapport van de VDAB van 2014 blijkt dat 87.7 % van onze leerjongeren na het slagen van de opleiding na 1 jaar werk hebben.

Bij werkplekleren of duaal leren, leren de cursisten het beroep in de praktijk aangevuld met lessen in een SYNTRA campus. Door de werkervaring vinden ze beter aansluiting bij de arbeidsmarkt.

Oud-SYNTRA leerjongere Guus Coppens in ‘Mijn Pop-up Restaurant’ (VTM) - 26/02/2015

Guus Coppens startte bij SYNTRA met de opleiding brood- en banketbakker, en vulde dit aan met de SYNTRA opleiding restauranthouder.
Bij SYNTRA zijn we ervan overtuigd dat hij alles in huis heeft om er een succesverhaal van te maken. Wij duimen alvast!
 

De leertijd laat jongeren schitteren in een praktijkopleiding - 17/11/2014

Professor Jonathan Holslag schrijft: “We zouden best onze fixatie met de kennismaatschappij eens in vraag stellen.” Het klopt als een bus dat de samenleving alles wat geen ASO of universiteit is, beschouwt als minderwaardig. En toch bieden deze opleidingen geen garantie tot snelle tewerkstelling. Leertijd (het vroegere leercontract) en SYNTRA ondernemerschapstrajecten bieden die garantie wel.
 
Terwijl het aantal hoogopgeleide werklozen fenomenaal stijgt, is 87,7% van de SYNTRA-leerjongeren 1 jaar na afstuderen aan het werk. De leertijd behaalt zelfs de hoogste graad van tewerkstelling t.o.v. alle andere niveaus binnen secundair onderwijs. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt hier optimaal gerealiseerd. De Leertijd presteert traditioneel sterk omwille van de unieke band met de werkgever tijdens de opleiding. De leerjongeren staan er drie jaar lang met hun twee voeten in de praktijk.
 
Bij SYNTRA telt elk talent. Wij laten jongeren – die ‘niet’ geschikt zijn voor de schoolbanken – schitteren via een praktijkopleiding, een combinatie van leren en werken. Ze worden niet enkel vaktechnisch opgeleid in onze professionele ateliers, de nadruk ligt even sterk op het ontwikkelen van ondernemerscompetenties.
 
 Ondanks deze puike tewerkstellingskansen blijft het aantal jongeren dat kiest voor de Leertijd dalen. Nog al te vaak wordt de keuze voor Leertijd bepaald vanuit de Vlaamse ‘watervalmentaliteit’. We moeten af van het zogenoemde lage sociaal aanzien van arbeidsmarktgerichte opleidingen. Tenslotte komt ieder van ons dagelijks in contact met een bakker, een installateur van zonnepanelen, een aannemer ruwbouw, een digitale drukker en ga zo maar door. ‘Meer en sterker ondernemen’ in Vlaanderen, daar staat het SYNTRA-netwerk voor.

Roadies:Hanne (18) en Brecht (19) testten 40 uiteenlopende jobs - 17/06/2014

Hanne (18) en Brecht (19) testten voor het project Roadies 40 uiteenlopende jobs. Na een jaar elke week ander werk geven ze hun eigenzinnig advies voor jongeren in een (video) brief. 
Ben je een jongere van 15 jaar of ouder? Dan kan je ook zelf snuffelen in een job! Meer info via www.snuffeldagen.be
Lees hier meer
 

Doe mee aan de wedstrijd én win een BBQ-pakket! - 12/06/2014

Weet jij het antwoord op de wedstrijdvraag?*  Dan ben jij vast en zeker geknipt voor de job: Want, een goede slager word je via de Leertijd!

 
Je werkt 4 dagen per week in een slagerij. En je harde werk wordt beloond: niet alleen word je een uitstekend vakman, je krijgt ook een maandelijkse vergoeding voor je inspanning.
 
Eén dag in de week ga je naar een SYNTRA-campus voor aanvullende algemene en beroepstechnische cursussen.
 
Kortom, de leertijd is de ideale mix tussen praktijk en theorie om gewapend de arbeidsmarkt te veroveren! Als slager is je toekomst verzekerd.
 

Meer vragen over leertijd via leertijd@syntravlaanderen.be

*wedstrijdvraag: "Hoeveel jongeren uit de Leertijd hebben werk één jaar na het afstuderen?"

Meer weten over LEERTIJD via deze link

Deelname aan de LEERTIJD-WEDSTRIJD via deze link(afgesloten)

 

Gouden Autosleutelhanger 2014 - 20/05/2014

Leerlingen/laatstejaars autotechniek en automechanica streden op 8 mei om de titel 'Beste leerling autotechniek'. 23 Vlaamse scholen gingen de uitdaging aan, waaronder ook onze SYNTRA-leerjongeren.

Bekijk alle foto's op via de Leertijd Facebookpagina.

 

Groepsfoto (v.l.n.r.): Carl Veys, Pierre De Cannière, Philippe Pirson, Jos Vermeiren, Hilde Crevits, Heinz Creupelandt, Vera Mols, Martine Sporen, Els Tibau, Quinten De Sutter (winnaar), Chris Ost.

Niets dan voordelen - 13/12/2013

Leertijd: niets dan voordelen voor jongeren én werkgevers!

Lees hier het artikel.

 

 

 

SYNTRA Leerjongere wint ‘Gouden Autosleutelhanger’ - 20/08/2013

De 44ste editie van de Gouden Autosleutelhanger is gewonnen door Koen Hendrickx (20), leerjongere van SYNTRA Hasselt. De prijs werd uitgereikt door vicepremier Alexander De Croo in het Lokerse trainingscentrum Educam.

Voor de wedstrijd vaardigden 23 Vlaamse scholen telkens twee studenten uit het TSO autotechniek of leerjongens en -meisjes (SYNTRA) van het laatste jaar automechanica af. In een eerste ronde kregen de schoolteams een aantal praktische proeven voorgeschoteld. Nadien legde elke deelnemer individueel een theoretische test af, waarbij vooral de moderne autotechnologie centraal stond. De vier beste leerlingen werden daarop door een jury geselecteerd om te strijden om de hoofdprijs.

Die finale praktische proef bestond erin om zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen bij een Land Rover Evoque. De eer viel Koen Hendrickx te beurt. SYNTRA Hasselt viel daarbij ook in de prijzen en ontving van Land Rover een wagen voor educatieve doeleinden.

Jens Descamps tweede op Belgisch kampioenschap dakdekken - 20/08/2013

In het opleidingscentrum Formatoit in Isnes (Gembloux) vond recent het Belgisch kampioenschap dakdekken plaats (organisatie van de Confederatie Bouw Dak (cct-cbd)). Tussen de verschillende deelnemers enkele SYNTRA cursisten.

Er werden 3 wedstrijden gehouden:

 • Hellend dak
 • Plat dak
 • Metalen dakbedekking

Tussen de 15 deelnemers voor ‘hellend dak’ waren 4 West-Vlaamse deelnemers. Tussen de 4 deelnemers voor ‘plat dak’ was er één West-Vlaming en tussen de 6 deelnemers voor ‘metalen dakbedekking’ waren jammer genoeg geen Vlaamse deelnemers.

Jens Descamps, oud-leerling van de ondernemersopleiding dakdekken van SYNTRA West campus Brugge, behaalde in de discipline ‘hellend dak’ de 2 de plaats. De natuurleien waren zeer correct geplaatst  en zijn afwerking was zeer verzorgd. De proef met de stormpan 44 was een kolfje naar de hand van onze Vlaamse deelnemers gezien dit voor hen een veel gebruikt product is.

Het West-Vlaamse bestuur van de Confederatie Bouw Dak houdt er dan ook aan zijn felicitaties over te brengen aan deze deelnemer voor zijn behaald resultaat.

 

Didier Wattel
West-Vlaams voorzitter Confederatie Bouw dak

Komaan leerjongens en -meisjes, laat van jullie horen! - 20/08/2013

De Standaard op woensdag 1/08/2012: 'Tekort aan leerjongeren'.

Toch vreemd, als je weet dat meer dan 85% van de afgestudeerde leerjongeren meteen aan de slag kan?

Bekijk hier het leertijdaanbod en wie weet vind je de job van je leven!

Thibaut Exelmans, leerjongere garagist, wint gouden sleutelhanger - 20/08/2013

De ‘Gouden Autosleutelhanger’ wordt jaarlijks georganiseerd door FEDERAUTO, dit jaar alweer voor de 43ste keer. Maar liefst 29 Vlaamse scholen en opleidingscentra waren afgelopen vrijdag 5 mei op post op de wedstrijd bij EDUCAM in Lokeren; om een hele dag theoretische en praktische proeven af te leggen!

Uitendelijk streden de 4 beste finalisten tegen elkaar in een supermoeilijke eindproef.

Een klant komt met zijn wagen naar uw garage. Hij stelt: "Ik plaats mijn smartphone … en dan hoor ik geen muziek meer uit het audio-systeem … hoe komt dat?". 4 BMW-wagens zijn opgesteld met deze problematiek.

De deelnemers worden beoordeeld op hun logisch denkvermogen, zorgvuldigheid van werken, demontage mag mits toelating, vragen stellen aan de examinator mag ook maar dit kost punten … wie lost het probleem effectief op …. binnen een vooropgestelde tijd ? De spanning is te snijden!

De bekendmaking van de uitslag is zo mogelijk nog spannender …
De Leertijd-cursisten doen het schitterend ! De Bronzen autosleutelhanger gaat naar Samy Platteborze (SYNTRA Limburg, campus Neerpelt) en de 1e plaats is voor SYNTRA-AB, campusTurnhout: Thibaut Exelmans wint de Gouden Autosleutelhanger 2012!

Aan alle docenten, hun ondernemer-opleidingshoofden, hun leertrajectbegeleiders, en aan de leerlingen zelf: een dikke proficiat! Aan diegenen die er niet bij konden zijn: u heeft iets gemist! Een opsteker voor de Leertijdopleiding garagehouder-hersteller, op naar de toekomst!

Technische beroepen: cool om te doen! - 20/08/2013

Hot op de arbeidsmarkt: Vandaag zet UNIZO technische jobs en praktijkgerichte opleidingen in de kijker.

De organisatie wil jongeren tonen hoe cool een echt vak kan zijn. Bovendien is het tekort aan technische vakmensen erg groot waardoor afgestudeerden uit een technische richting de beste startkansen hebben op de arbeidsmarkt

UNIZO  organiseert voor meer dan 6000 leerlingen de vijfde onderwijsvakmansroute in 220 technische of technologisch bedrijven.

De UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen wil de deelnemende scholieren zelf laten ontdekken hoe boeiend een technische opleiding en het bijhorende beroep kunnen zijn. Door al doende te leren in een technisch bedrijf, wil UNIZO de leerlingen warm maken voor praktijkgerichte opleidingen.

Dé praktijkgerichtste vorm bij uitstek is het systeem van de leertijd bij SYNTRA. Jongeren leren het vak op de werkvloer bij een ondernemer-opleider gedurende 4 dagen per week, aangevuld met 1 dag per week algemene kennis bij SYNTRA .

Haast alle beroepen kunnen via een leerovereenkomst aangeleerd worden, waaronder technische zoals dakdekker, elektro-technisch installateur, metselaar, sanitair installateur, garagehouder-hersteller, opticien brillenmaker, schrijnwerker, tandprothesetechnicus, pc-technicus …

 

 

Lorenz Lambrechts, eerste laureaat Leertijd 2010-2011 - 20/08/2013

SYNTRA-AB laureaten gehuldigd omwille van hun uitzonderlijke prestatie.

Op 18/08 werden in Berchem de 3 winnaars bekend gemaakt van de 9 SYNTRA-AB laureaten. In de categorie Leertijd werd Lorenz Lambrechts uitgekozen tot beste cursist van het cursusjaar 2010-2011.

Bij de beoordeling van de verschillende cursisten zijn kwaliteit, evolutie tijdens het opleidingsproces en doorzettingsvermogen de doorslaggevende criteria. Niet toevallig ook de competenties nodig bij het succesvol ondernemen.

Binnen de categorie leertijd was Lorenz Lambrechts de gelukkige winnaar. Lorenz is een model leerjongere met een grote passie voor zijn vak, als brood- en banketbakker. Met zijn bewuste en doordachte keuze voor de leertijd doorbreekt hij het stigma van vele leerjongeren. 

Dat leertijd geen eindpunt hoeft te zijn bewijst Lorenz ook; hij start in september met een nieuwe ondernemersopleiding.

Wil je Lorenz aan het werk zien? Bekijk dan hier het filmpje.

VeloFixer herstelt je fiets aan huis - 20/08/2013

Amor Mistiaen (ex-leerjongere bij SYNTRA) heeft de eerste mobiele fietshersteldienst van de stad. De VeloFixer legt uit hoe hij op het idee kwam.

Bekijk de reportage hier.

TV programma zoekt dringend vrouwelijke ondernemers - 20/08/2013

Agentschap Ondernemen en Sylvester Productions willen hun schouders zetten onder het ondernemerschap in Vlaanderen met "EIGEN BAAS", een uniek nieuw televisieprogramma. Op dit moment zijn ze nog zeer dringend op zoek naar startende vrouwelijke zelfstandigen, die de komende maanden beginnen met hun eigen zaak.

Meer info vind je hier!

SYNTRA Leertijd wint de Gouden Autosleutelhanger! - 20/08/2013

De 42e editie van de vakwedstrijd de 'Gouden Autosleutelhanger’ – een organisatie van FEDERAUTO en EDUCAM – werd een groot succes voor de SYNTRA leerjongeren.

 

In het gloednieuwe EDUCAM center in Lokeren gingen maar liefst 23 Vlaamse scholen de uitdaging aan. Alle deelnemers zijn leerlingen TSO autotechniek én SYNTRA leerjongeren van het laatste jaar automechancia. SYNTRA campussen Asse, Gent, Neerpelt, Tongeren en Turnhout tekenden present. Ze streden voor de eer én voor de fantastische prijzen: zoals een slipcursus, werkmateriaal, en ga zo maar door.

 

Jordy Dodemont (SYNTRA campus Neerpelt) ging naar huis met de ‘Zilveren Autosleutelhanger’, Bart Decaluwé (SYNTRA campus Gent) won de ‘Gouden Autosleutelhanger’, en kreeg een extra zoen en felicitaties van de voorzitster van FEDERAUTO. Als toemaatje won SYNTRA Midden-Vlaanderen ook de 1e groepsprijs: een gloednieuwe Volvo om aan te sleutelen in de lesplaats!

 

Een lange inspannende dag met schitterende resultaten voor de SYNTRA. Bedankt aan iedereen die meewerkte: alle docenten, begeleiders én de knappe deelnemers natuurlijk!

9e Gouden Mes gaat naar Eeklo - 20/08/2013

color:black;mso-fareast-language:NL">KORTRIJK - In de tweejaarlijkse Vlaamse vakwedstrijd voor slagers uit de Leertijd won Ward Blondeel uit Eeklo Het Gouden Mes. De vakwedstrijd was aan haar 9de editie toe.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Het Gouden mes werd georganiseerd tijdens de beurs ‘Meat & Fresh expo’ in Kortrijk Xpo. Vijf Vlaamse opleidingscentra namen deze keer deel met jongeren uit de lesplaatsen Turnhout, Leuven, Genk, Gent en Kortrijk. Elke lesplaats leverde 3 deelnemers uit het 2de of het 3de jaar leertijd slager. De eerste twee plaatsen werden bezet door jongeren uit de lesplaats Gent. Ward Blondeel (17) was de primus.Tweede werd Andy Vannieuwenhuyse.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">De jonge leerling slagers moesten in anderhalf uur een varkensrug uitbenen, een mignonetteen, een gepeld schoudersblad afvliezen en gehakt verwerken. Laureaat Ward Blondeel: “Ik had totaal geen stress. Je moet je stiel kennen, en we hadden vooraf geoefend. Ik werk bij Renmans in Maldegem. Eén dag per week ga ik naar SYNTRA in Gent. Als ik een vast contract krijg bij Renmans, blijf ik er werken. Alles wordt er goed aangeleerd en onze baas is oké.”

Kevin Vandenneucker (18) van SYNTRA West campus Kortrijk was ook bij de gelukkigen. “Ik volgde eigenlijk houtbewerking, maar als jobstudent kwam ik in de vleessector terecht. Bij het Gouden Mes waren de opdrachten haalbaar en je krijgt er de kans om iets te tonen. Ik werd derde. Ik zie me later niet echt als slager, maar eerder als chef of adjunct-chef in een grote zaak.”

Het Gouden Mes werd georganiseerd door SYNTRA West campus Kortrijk, het Provinciaal Verbond der Slager-Spekslagers West-Vlaanderen en het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. De tweejaarlijkse vakwedstrijd promoot de stiel van slager-spekslager en focust op het ambachtelijke in de stiel. Bovendien biedt Het Gouden Mes jonge mensen de kans zich te profileren in de beroepswereld.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">De schaal van de Creativiteit ging naar Ben Embrechts van de SYNTRA campus Turnhout. Alle kandidaten gingen met een leuk prijzenpakket terug naar huis.

 

Diploma-uitreiking Leertijd in SYNTRA West - 20/08/2013

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Met de SYNTRA Leertijd een diploma secundair onderwijs: dit werd voor het eerst mogelijk in het schooljaar 2009-2010. De eerste lichting van 30 jongeren die via de Leertijd hun diploma secundar onderwijs behaalden, werden feestelijk gevierd op vrijdagavond 18 februari in het provinciehuis Boeverbos te Brugge.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Dirk De Deurwaerder, Directeur Leertijd van SYNTRA West, beklemtoonde dat de leerwereld van het bedrijf belangrijker is dan welk formeel doel ook, waardoor de Leertijd naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. Dat leerlingen een succesvolle route afleggen in het economisch leven, waar ze niet enkel voor zichzelf zorgen, maar ook voor hen die ze te werk stellen.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">An Van de Ven, Directeur Leren en Werken SYNTRA Vlaanderen, schetste de opportuniteit dat nu ook met een leerovereenkomst een diploma secundair onderwijs behaald kan worden. Zij haalde de voorwaarden aan die hiervoor vereist zijn en hoe die naar de werking Leertijd vertaald werden.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Een lesgever van de diplomaklas, Mario Van Poucke, kwam samen met een leerling, Bart Carlier, getuigen over de cursusinhoud, de manier van lesgeven en de aanpak van de lessen.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Vervolgens kwamen twee ondernemingshoofden aan het woord: Demuynck, schrijnwerker en Cremer, kapper. Demuynck leerde het vak via leerovereenkomst en nam vervolgens de zaak van zijn vader over, en leidt nu ook zelf een leerling met een leerovereenkomst op in zijn zaak Fr. Demuynck NV in Moorslede. Ook Cremer van Man Type Hair and Skin Care uit Brugge leerde zijn stiel met een opleiding leerovereenkomst, heeft 4 personeelsleden in dienst die hun job met een leerovereenkomst aanleerden en geeft momenteel zelf opleiding aan een leerjongere. Zij kunnen de opleiding Leertijd vroeger vergelijken met nu.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Dirk De fauw, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen sloot de avond af met een toelichting over de rol van Resoc-Serr West-Vlaanderen in Leren en Werken. Hij duidde het belang aan van het afstemmen van onderwijs op de regionale arbeidsmarkt.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Vervolgens werden aan de aanwezige afgestudeerden de diploma’s secundair onderwijs uitgereikt door hun begeleidende SYNTRA leertrajectbegeleider.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Bijkomende inlichtingen :

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Sabien Lasure, pedagogisch adviseur SYNTRA Vlaanderen,

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">sabien.lasure@syntravlaanderen.be | T. 050 40 69 10

Wedstrijd 'Het Gouden Mes' bekroont slager uit Eeklo - 20/08/2013

Leertijd op Radio 1 bij Peeters en Pichal - 20/08/2013

Gisteren (1/03) werd de Leertijd onder de loep genomen in het programma Peeters en Pichal op Radio 1. De centrale vraag: "Wat houd je tegen om op leercontract te gaan?" 

Er kwamen heel wat reacties binnen, zowel positieve als negatieve, maar die laatste werden snel weerlegd. Kelly(administratief medewerker) en Kristof (slager), 2 enthousiaste leerjongeren, legden uit waarom zij voor Leertijd kozen.

Wist jij dat meer dan 85% een jaar na het afstuderen al aan het werk is? De beroepservaring die leerjongeren tijdens de studies opdoen, maakt hen erg gewild in tal van bedrijven.

Benieuwd hoe Kelly en Kristof hun leertraject verloopt? Radio 1 zal hen een tijdje volgen en brengt later weer een verslagje.

We houden je op de hoogte! 

Best geslaagde LEERTIJD cursist - 20/08/2013

 

 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Op woensdag 9 juni 2010 werd de best geslaagde leertijdcursist (regio Westhoek) in de bloemetjes gezet. Leerjongere Jens Claeys uit Koekelare volgde de driejarige opleiding ‘elektrotechnisch installateur’. De praktijk leerde hij in het bedrijf Elektro Decat in Diksmuide, gespecialiseerd in grote elektrische installaties.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Jens slaagde met succes voor zijn examens (+75%) en kreeg onmiddellijk erna een vast arbeidscontract aangeboden. Een job met veel verantwoordelijkheid: interne keuringen van alle materiaal en machines, bestellingen, materiaal- en wagenparkbeheer, enzovoort. Ook thema’s zoals veiligheid, gezondheid en milieu zijn van belang in zijn functie. Hiervoor behaalde Jens een certificaat (VCA-normen).

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Inmiddels is bij Elektro Decat  een nieuwe leerjongere – via SYNTRA Vlaanderen – in opleiding.

SYNTRA Leertijd in 'Mijn Restaurant' - 20/08/2013

 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Het restaurant Terrae in Genk staat in de finale van het VTM-programma ‘Mijn Restaurant!’. Dit Limburgse team bestaat uit enkele ‘SYNTRA Leertijd-mensen’: Lucie Ory (leerovereenkomst Restauranthouder), Valère Peeters (lesgever horeca SYNTRA Limburg) en Tolga Yücel (afgestudeerde leertijd in 2008).

 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Wil je graag dat het Limburgse team de finale wint? Sms dan ‘Genk’ naar 6677 (0,75 euro/stem), of bel naar 0905 53 801 (0,75 euro/stem) en kies voor Genk. Stemmen kan tot in de finale op donderdag 10 juni.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Het Leertijd-team wenst hen alleszins veel succes!

 

 

8e editie 'Ambacht in de kijker' - 20/08/2013

Voor het 8ste opeenvolgende jaar kunnen Belgische ambachtslieden zichzelf promoten dankzij de wedstrijd 'Ambacht in de kijker' die erop gericht is om de ambachtssector te promoten bij het grote publiek een jongeren warm te maken voor de sector.

Het selectiecomité kiest 10 laureaten die een voorbeeld zijn: de kwaliteit en de originaliteit van hun product, hun parcours en het management van hun ambacht.

Om de geselecteerde laureaten bij het grote publiek bekend te maken, zal een promobus in de kleuren van de wedstrijd rondrijden met jongeren uit de streek van de laureaat. Dit zal gebeuren in het kader van de bedrijfsbezoeken waarop naast de scholen uit de buurt van de laureaat ook de lokale autoriteiten zullen uitgenodigd worden.

De ambachtslieden krijgen eveneens de kans om via het inschrijvingsformulier een boodschap door te geven aan de Minister van Middenstand, KMO's en Zelfstandigen of aan de verschillende private en publieke partners die de ambachtssector steunen.

Alle deelnemende ambachtslieden worden gepubliceerd op www.ambachtindekijker.com. De 10 laureaten krijgen als extra erkenning voor hun werk, een corporate video aangeboden dankzij één van onze partners, extra visibiliteit via de communicatiecampagne, enz. Daarnaast zijn er ook nog heel wat prijzen te winnen: de hoofdprijs van de jury t.w.v. 3000 euro, de publieksprijs t.w.v. 2000 euro, de parel van de organisator en de exportprijs per gewest.

Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website www.ambachtindekijker.com. Inschrijven kan tot 15 maart.

 

Ambacht in de kijker 2013 - 20/08/2013

Een bus om jongeren uit te nodigen in het atelier van de laureaten en om het grote publiek aan te zetten te stemmen op zijn of haar favoriete kandidaat!

10 ambachtslieden zijn geselecteerd uit bijna 200 kandidaturen voor deze 8e editie van de nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker. Een bus zal het land doorkruisen om jongeren kennis te laten maken met de ambachtslieden uit hun streek. Op deze ontmoetingen zullen ook het selectiecomité, de pers en het stads/gemeentebestuur uitgenodigd zijn.

Bekijk de bijlage (.pdf) voor meer info

Aanpassingen leervergoedingen - 10/12/2012

 • Verhoging leervergoeding 3e opleidingsjaar van het opleidingstraject december 2012

Ingevolge de verhoging van de kinderbijslaggrens vanaf 1 december 2012wordt de leervergoeding van het 3e opleidingsjaar van het opleidingstraject voor de maand december 2012 verhoogd tot 513,42 euro.

 • Indexatie leervergoedingen 2013.

Vanaf 1 januari 2013 gelden volgende bedragen voor de leervergoedingen:

  -18 jaar + 18 jaar
1e jaar leertijd € 314,74 € 419,66
2e jaar leertijd € 419,66 € 472,11
3e jaar leertijd € 520,08 € 520,08

 

SYNTRA-AB wint een BMW met 'Gouden Autosleutelhanger' - 02/08/2012

De opleiding garagehouder van SYNTRA heeft er een nieuwe aanwinst bij. Leerjongere Thibaut Exelmans won vorige week de 'Gouden sleutelhanger', een wedstrijd onder Vlaamse studenten autotechniek.

Thibaut mocht zijn eerste prijs in ontvangst nemen: Een gloednieuwe BMW, maar die dient helaas enkel om in te lessen mee te werken.

Bekijk hier de prijsonthulling: www.rtv.be/artikels/nieuws/2012060415275524_syntra-turnhout-krijgt-auto-in-ontvangst.

 

1000 schilderijen - 02/04/2012

Haal jullie penselen boven en schilder mee!

De leerjongeren van SYNTRA Limburg werden uitgedaagd om 1000 schilderijen te maken voor het goede doel. Ze kozen voor een Hart voor Limburg. De voorbije week schilderden de cursisten al een 800-tal werken. We komen dus nog een aantal doeken te kort. Vandaar een oproep om je penselen boven te halen en je creativiteit de vrije loop te laten.

Speel je op zondag jeux de boules met Albert en Paola, ga je kaarten met Kim Clijsters, of ken je andere bekende Limburgers/Vlamingen die hun creativiteit graag willen uiten? Spreek hem/haar dan ajb aan. En, vergeet vooral niet om een foto te nemen van hem/haar in volle actie. Die foto hangen we dan naast de werken tijdens de vernissage.

In bijlage vinden jullie verdere informatie over het project, praktische informatie en een inschrijvingsformulier (.pdf)

De leerjongeren en 'Een hart voor Limburg' rekenen op jullie!

 

Aanpassing leervergoeding 3e jaar leertijd - 10/02/2012

De leervergoeding van het 3e jaar leertijd wordt vanaf 1 februari 2012 aangepast.

Ingevolge een verhoging van de kinderbijslaggrens wordt de leervergoeding van het 3e jaar leertijd verhoogd tot 509,87 euro.

Schoolmoe betekent niet altijd leermoe - 30/01/2012

Maar liefst 1 op 7 jongeren in Vlaanderen verlaten het secundair onderwijs zonder diploma. Afgelopen schooljaar haakten zelfs een recordaantal jongeren af: 1.531. Met de Leertijd biedt SYNTRA aan deze jongeren een alternatief.

Lees hier het artikel uit De Streekkrant, regio Antwerpen.

 

 

De leertijd als remedie tegen schoolmoeheid - 19/01/2012

Het klassieke leersysteem, met de focus op cognitieve kennisoverdracht, werkt al lang niet meer voor alle leerlingen.Vorig schooljaar werd een recordaantal jongeren van school gestuurd: 1531 leerplichtige jongeren haakten af. Ook het aantal schoolverlaters zonder kwalificatie stijgt jaar na jaar. Momenteel verlaat meer dan één op de zeven Vlaamse jongeren het secundair onderwijs zonder diploma. De leertijd wil een alternatief bieden voor jongeren tussen 15 en 25 jaar die schoolmoe maar niet leermoe zijn. In dit systeem wisselen de jongeren de schoolbanken voor de werkvloer. Ze leren de job al doende en kunnen alsnog een diploma secundair onderwijs behalen.

Wat is leertijd?

In de leertijd krijgen jongeren een vakopleiding bij een ondernemer-opleider gedurende 4 dagen per week, aanvullend met één dag cursus bij SYNTRA. De focus in dit leersysteem ligt op het al doende leren van vaardigheden. De jongere komt in contact met het bedrijfsleven en leert de nodige attitudes
die het arbeidscircuit vereist. De uitval in de leertijd is minimaal, enerzijds doordat de jongeren een positieve keuze maken voor het beroep dat ze later willen uitoefenen, anderzijds door de opvolging van een leertrajectbegeleider die waakt over een goede match tussen de leerjongere en de ondernemer-opleider.

De leerjongeren hebben de keuze tussen meer dan 250 beroepen, naast klassiekers als bijv. bakker, hondentrimmer en schoonheidsspecialiste zijn er ook nieuwere zoals bewerker van thermoplastischekunststoffen, logistiek helper in de zorginstelling en medewerker kinderopvang. De tewerkstellingsgraad van de Syntra leerjongeren is 92%, in tegenstelling tot de algemene tendens waarbij vooral jonge mensen worden getroffen tijdens een recessie.

Getuigenis van een ondernemer-opleider

Brasserie-restaurant-feestzaal Zuid-West in hoofde van zaakvoerder Karine Willems werkt al jaren
met leerjongeren die voor een job in de horeca kiezen. Haar getuigenis en positieve ervaring met het
opleiden van jongeren kan u lezen in het interview in bijlage (.pdf).

 

 

Leervergoedingen 2012 - 16/12/2011

De geïndexeerde leervergoedingen voor 2012 zijn gekend.

Vanaf 1 januari 2012 gelden volgende bedragen voor de leervergoedingen:

  -18 jaar + 18jaar
1e jaar leertijd € 308,05 € 410,73
2e jaar leertijd € 410,73 € 462,07
3e jaar leertijd* € 499,86 € 499,86

* Mogelijk zullen de vergoedingen van het 3e jaar leertijd in 2012 nog verhogen door verhoging van de kinderbijslaggrens.

Receptie leeronderneming ‘Zzapnap’ - 01/12/2011

SYNTRA-AB, campus Leuven is voor de tweede keer gestart met de oprichting van een leeronderneming. De leeronderneming is een project voor de cursisten van de leertijd. In dit project maken ze kennis met de opstart van een onderneming. Brainstormen, nauwgezet de boekhouding bijhouden, de verkoop van hun product stimuleren en hun onderneming rendabel maken is de opzet. Met andere woorden: elke cursist is een volwaardig lid van hun “bedrijf”.

Welk product verkopen de cursisten? Fleece dekens!
De leeronderneming kreeg de naam ‘Zzapnap’ en de baseline ‘it’s a must’.
‘Zzapnap’ staat voor een moment van rust en ‘it’s a must’ is een oneliner om duidelijk te maken dat het noodzakelijk is om tijdig een rustpauze in te lassen zodat je weer open kan staan voor nieuwe informatie en ideeën.

De cursisten, onder leiding van Nadia Heselmans (docente), introduceren niet alleen een product en een lifestyle maar ook een nieuw woord, namelijk de ‘zzapnapper’. De tekening (het logo) stelt een zzapnapper voor en de spiraal is het kosmisch symbool voor de natuurlijke vorm van groei. Vanuit de culturele geschiedenis is het een symbool van eeuwig leven geworden. Je merkt dat er over het concept is nagedacht!

Om hun ondeneming kracht bij te zetten hebben de cursisten en de docent op 14 november een receptie georganiseerd om de start van de onderneming kenbaar te maken. Het was een aangename receptie. Erik Van Laer, de directeur afgevaardige bestuurder, Marc Gorris, directeur Leertijd en Louis Tobback, burgemeester van Leuven waren aanwezig. De receptie werd verzorgd met een hapje en een drankje en uiteraard werden er een flink aantal fleece dekentjes verkocht. De dekens kosten € 9.95 per stuk en de opbrengst gaat Kebene, een weeshuis in Kenia.

Bij deze wens ik de leeronderneming nog veel koude dagen en een strenge winter toe zodat ze nog veel fleece dekens verkopen.

Fleecedekens zzapnapper zijn te verkrijgen op  het secretariaat van de leertijd in campus Leuven. Je kan best vragen naar Kris Vandenbempt, of via mail docente Nadia Heselmans: nadia.heselmans@gmail.com.

Vergeet de Leertijd niet! - 24/11/2011

Een positief antwoord voor jongeren

Aanvulling op 2 artikels verschenen in De Standaard op woensdag 23/11/2011:

 

'Niemand is onschoolbaar', zo schrijft Guy Tegenbos op woensdag 23/11/2011 in De Standaard. Hij sluit zijn pleidooi af met een verwijzing naar alternatieve schoolvormen zoals de leertijd, ook gekend als 'het leercontract'. Voor 3.500 jongeren is het nog een volwaardig alternatief voor de traditionele school. Honderden andere jongeren krijgen deze keuze niet aangeboden door hun school of CLB. Ook al is Leertijd vaak het beste traject om hun competenties te ontwikkelen.

Het SYNTRA-netwerk beseft dat er jongeren zijn met ernstig, afwijkend gedrag die noch door SYNTRA noch door de school kunnen worden opgevangen. Deze jongeren hebben nood aan een andere omkadering, zoals minister Pascal Smet aangeeft.

Toch voelt een groot aantal jongeren zich niet thuis in het huidige schoolsysteem. Wanneer zij tijdig doorverwezen worden, vormt de leertijd een kantelmoment in hun schoolloopbaan en hun leven. De leertijd geeft een positieve boost op het vlak van persoonlijkheids- en talentontwikkeling, én zal er toe bijdragen dat het aantal 'onschoolbaren' daalt. Bovendien zijn ze onmiddellijk klaar voor de arbeidsmarkt.

Als werkelijk 'elk talent telt' is het onze plicht om tijdig te zoeken naar het meest geschikte traject voor elk individu.

Meer info?

Luc Neyens, afdelingshoofd Draaischijf Ondernemersvorming
T. 02 227 49 49 | luc.neyens@syntravlaanderen.be

An Van de Ven, directeur Leren & Werken
T. 02 227 49 48 | an.vandeven@syntravlaanderen.be

  

Nieuw in de leertijd - 24/08/2011

Bestuurder heftruck
 
Bestuurder heftruck is een eenjarig opleidingstraject. De bestuurder heftruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden zowel binnen als buiten. Hij laadt en lost externe transportmiddelen. Hij voorziet de heftruck van diverse voorzetapparatuur. De lading bevindt zich vóór de voorwielen.
Voor deze opleiding geldt een bijzondere toelatingsvoorwaarde inzake leeftijd:
Je kan deze opleiding volgen vanaf 1 juli van het jaar waarin je 17 jaar wordt.
 
Logistiek helper in zorginstellingen
 
Logistiek helper in zorginstellingen is een 2-jarig opleidingstraject. De logistiek helper werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel.
Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren.
De logistiek helper neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager.
Hij/zij werkt mee aan preventie en welzijn op het werk en zet zich actief in om het beleid terzake te ondersteunen en uit te voeren.
 
Voor deze opleiding geldt een bijzondere toelatingsvoorwaarde inzake leeftijd:
Je kan deze opleiding volgen vanaf 1 juli van het jaar waarin je 16 jaar wordt
 
Magazijnmedewerker
 
Magazijnmedewerker is een 2-jarig opleidingstraject.
De magazijnmedewerker ontvangt en laadt goederen. Hij pakt de goederen uit en in, sorteert en controleert ze, maakt ze verzendklaar, verplaatst ze en slaat ze op. Hij gebruikt hierbij hulpmiddelen zoals transpallet, duivel, … en stapelhulpmiddelen zoals pallet, box, kooi, … en past stapeltechnieken toe. De magazijnmedewerker telt, scant en registreert de goederen. Hij controleert de bijhorende documenten en vult ze in.

Alessandro Casier, best geslaagde leerjongere regio Brugge-Oostende - 25/07/2011

Op 14/07/11 vierde SYNTRA West Alessandro als laureaat in de Leertijd. Hij studeerde af als fietsmecanicien bij patroon Christof Naessens van Delta Bikes (Oostkamp).

Proficiat aan Alessandro, en een welgemeende dank je wel aan Christof voor het prima opleiden van onze leerjongeren!

Win-win in de leertijd - 26/05/2011

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Column over Leertijd - artikel uit KMO Insider - april 2011

mso-fareast-language:NL-BE">Mijn persoonlijk geloof in win-win is niet erg standvastig, ik ben eerder een fan van het spreekwoord 'rien ne se perd, rien ne se crée".
Maar wat als we toch achteruitgaan in onze maatschappij, wat als we toch ons concurrentievermogen als KMO verliezen, wat als we toch ten onder gaan aan torenhoge belastingen en bijdragen allerhande?
Is het dan 'over and out' met onze ondernemingszin en staken we dan de strijd om personeel te vinden en jongeren op te leiden?

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Ik ga te rade bij mijn VRIND (Vlaamse Regionale INDicatoren) die mij het volgende vertellen:

 • "Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">de overheid wil de overgang van onderwijs naar werk verbeteren
 • "Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">de overheid wil het werkplekleren stimuleren
 • "Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">de overheid wil kansen geven aan talent en het behalen van getuigschriften en diploma's bevorderen als hefboom naar volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven
 • "Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">de overheid wil het aantal vroegtijdige schoolverlaters tegen 2020 onder de 10% brengen

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Vrind leert mij dat alle inspanningen van de Vlaamse overheid ten spijt, de vacatures in vele knelpuntberoepen niet worden ingevuld ...
Kortgeschoolden zoals schoolverlaters uit de tweede graad van het BSO en uit het DBSO scoren slecht, terwijl de jongeren die SYNTRA Leertijd doorlopen net wél goed scoren. KMO's die goed opgeleide arbeidskrachten willen binnenhalen, kunnen best zelf een handje toesteken bij de vorming ervan. Bedrijven die jongeren opleiden in hun eigen bedrijfscultuur, weten al snel welk vlees ze in de kuip hebben en dit in ruil voor een (kleine) leervergoeding. Jongeren die bij SYNTRA leertrajectbegeleiders een leerovereenkomst afsluiten, krijgen naast een gratis opleiding op de werkvloer, ook een maandelijkse vergoeding, met als kers op de taart en getuigschrift/diploma secundair onderwijs. Deze jongeren zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt zo blijkt uit de VDAB-studie "Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen": slechts 15% van de afgestudeerde leerjongeren is na één jaar nog werkzoekend tov. 40% werkzoekenden in andere, vergelijkbare systemen.Win-win bestaat dan toch! 

Leertijd op het Eén-journaal (13u -12/04) - 26/05/2011

Het Journaal van de VRT filmde vandaag de Limburgse leertijd!

Je kan het nieuws herbekijken via deze link.

1e diploma-uitreiking SYNTRA Leertijd - 26/05/2011

11 juni 2010, een historische datum voor de Leertijd! Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en SYNTRA reikten voor de eerste maal het diploma secundair onderwijs uit.

Uit de handen van Pascal Smet, Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en Caroline Gennez, Mechelse schepen van Onderwijs kregen de afgestudeerde leerjongeren hun diploma. Hun ouders, patroons en lesgevers keken trots toe.

Net zoals de minister wensen wij de jongeren veel succes in hun verdere carrière! De leertijd en het diploma openen immers deuren om verder te studeren of zijn een toegangspoort tot de arbeidsmarkt.

 

SYNTRA Leertijd op het internationaal kampioenschap hondentrimmen - 26/05/2011

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Leerjongere Evelyn Theunis en haar docent Ronny Indeherbergh hebben deelgenomen aan de internationale wedstrijd hondentrimmen. Ronny behaalde de 2e plaats met zijn welgeknipte Spaniël, en ook Evelyn zette een zeer goed resultaat neer.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">De wedstrijd ging door in de Limburghal in Genk op 29 en 30 mei 2010. Het internationale kampioenschap werd ingericht door BGA (Belgian Grooming Association). Er waren ongeveer 80 deelnemers uit 10 verschillende landen. De beoordeling gebeurde door een internationale jury.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">De deelnemers werden opgedeeld in 3 categorieën: open class, elite en beginners. Evelyn deed mee bij de beginners, Ronny in de open class. Ronny werd 2e in de categorie ‘Spaniëls & Setters’.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Een welgemeende proficiat aan deze SYNTRA-deelnemers!

Koen Soubry 4e ‘Beste Jonge Chef Rôtisseur van België’ - 26/05/2011

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">De deelnemers hebben minimum 3 jaar praktijkervaring en werken in een restaurant dat lid is van de Chaîne des Rôtisseurs van de Bailliage in België. De verfijnde keuken en het lekker tafelen zijn de basisprincipes van de ‘Chaîne’. Dit evenement is voor de deelnemers dé gelegenheid om hun keukenvaardigheden te ontwikkelen en te bewijzen.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Dit jaar ging de eindproef door in de Hotelschool Emile Gryson Instituut op de campus van CERIA op woensdag 26 mei 2010. Koen Soubry, afgestudeerde leertijd 2008, zit momenteel in zijn laatste jaar van de SYNTRA ondernemersopleiding.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Proficiat aan Koen en zijn patroon-opleider Roni Ringoir van restaurant De Rooselaer in Heusden!