Afwerking bouw duaal

De voorwaarden om bij de start van de opleiding afwerking bouw duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht; ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop de opleiding afwerking bouw duaal zich situeert. ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding afwerking bouw duaal. De opleiding afwerking bouw duaal is een 2-jarige opleiding. In deze opleiding leer je : dragende vloeren, afzonderingslagen en/of isolerende lagen van een afwerklaag of dekvloer te voorzien om de vloer af te werken of voor te bereiden op de afwerking met verschillende vloerbekledingen; natte binnenbepleisteringen, buitenbepleisteringen, droge bepleisteringen (droogbouwsystemen) uit te voeren en gipsblokken te plaatsen om de bouwfysische en esthetische eigenschappen van gebouwen te verbeteren en af te werken; oppervlakken (vloeren, muren, trappen, terrassen, ...) af te werken met tegels, om deze te beschermen en te verfraaien. Als je slaagt voor deze opleiding levert je dat een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, bewijs van onderwijskwalificatie “afwerking bouw duaal” op. (6de jaar BSO) Hierna kan je je nog een specialisatiejaar volgen om voor je diploma secundair onderwijs te gaan.
Sector: