Bosbouwuitbater

Terwijl de bosbouw in onze contreien vroeger hoofdzakelijk op de commerciële houtwinning en in mindere mate op de jacht was gericht, spelen vandaag vaak ook andere doelstellingen een belangrijke rol. Denk maar aan natuurbehoud en -ontwikkeling of zachte recreatie. Als bosbouwuitbater zorg je ervoor dat de bossen die je beheert in elk opzicht beantwoorden aan de wensen van de eigenaar. Soms is dat de overheid of een natuurvereniging, maar meestal gaat het om privébos, ook in Vlaanderen. Je bereidt de bodem voor, plant zaailingen of jonge bomen en verzorgt ze tot ze worden geveld. Je werkt alleen of in een team, al dan niet op verplaatsing, en treedt soms ook op als boswachter. In elk geval worden je takenpakket en de manier waarop je werkt in hoge mate bepaald door de hoofdfunctie van het bos of de bossen waarin je actief bent. In opbrengstbossen draait vrijwel alles om de economische waarde van de bomen en het hakhout. Je bestrijdt er wildgroei, verwijdert het onderhout, haalt zieke of omgewaaide bomen weg en zorgt ervoor dat alle kapklare delen van het bos goed bereikbaar blijven. In reservaatbossen staat de ecologische waarde voorop en ga je dan ook anders te werk. Hoe dan ook werk je regelmatig in weer en wind met zware machines, kabels, kettingzagen en bosmaaiers. Pas de veiligheidsregels toe en zorg ervoor dat je in goede conditie bent.
Sector: