Brood- en banketbakkerij duaal

Om als regelmatige leerling voor deze opleiding te worden toegelaten, gelden de volgende specifieke voorwaarden: a) ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, b) ofwel een gunstige beslissing van de klassenraad over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan. De opleiding Brood- en Banketbakker Duaal is een praktijkgerichte opleiding. Je leert 1 dag bij ons op de campus & 4 dagen bij een echte bakker in de praktijk. In deze opleiding komen volgende thema’s aan bod: • Algemene vorming • Broden en harde luxe • Zachte luxe en taarten op basis van gistdegen • Gerezen bladerdeeg • Beslagen • Bladerdeeg, vet- en kookdegen • Banketspecialiteiten • Gezondheidsgerelateerde producten (banket)bakkerij • Verkoop (banket)bakkerij • Organisatie (banket)bakkerij Tijdens de opleiding is ook oog voor algemene activiteiten waaronder het netjes en hygiënisch houden van de werkomgeving, het respecteren van de regelgeving omtrent hygiëne en voedselveiligheid, kennis van de werkorganisatie, regelgeving inzake autocontrole in de (banket)bakkerij, de FIFO-methode en de hygiëneregelgeving.
Sector: