Daktimmerman duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding) Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: de eigen werkzaamheden voorbereiden en grondstoffen verwerken (houtbewerkings)machines instellen en omstellen onderdelen voor daktimmerwerk bewerken en vergaren traditionele en repetitieve daktimmerelementen vervaardigen, plaatsen en isoleren daktimmerelementen bevestigen en aansluiten aan de ruwbouw daktimmerwerken renoveren Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie daktimmerman, niveau 4
Sector: