Dakwerker duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding) De opleiding Dakwerker Duaal is een praktijkgerichte opleiding. Je leert 1 dag bij ons op de campus & 4 dagen bij een dakwerker in de praktijk. In deze opleiding komen volgende thema’s aan bod : • Algemene vorming • Dakafdichting • Niet-metalen dakbedekking In de opleiding dakwerker duaal leer je daken in al hun details op een correcte manier isoleren, afdichten en bedekken met leien, pannen, platen, stroken en prefab-elementen met als doel de gebouwen wind- en waterdicht te maken. Je dient je opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk dakafdichting bij platte daken en niet-metalen dakbedekking bij hellende daken. Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie dakafdichter, niveau 3 Beroepskwalificatie dakdekker niet-metalen dakbedekking, niveau 3 Je diploma secundair onderwijs
Sector: