Decoratie en schilderwerken duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: oppervlakken behandelen, zowel binnen als buiten, met daartoe geëigende producten om ze te beschermen en te verfraaien wandbekleding plaatsen (behang, vlies, …) muren en vloeren bedekken met soepele bekledingen Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie schilder-decorateur, niveau 3
Sector: