Groenaanleg- en beheer duaal

Om als regelmatige leerling voor deze opleiding te worden toegelaten, gelden de volgende specifieke voorwaarden: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft De opleiding Groenaanleg- en beheer Duaal is een praktijkgerichte opleiding. Je leert 1 dag bij ons op de campus & 4 dagen bij een echt groenbedrijf in de praktijk. In deze opleiding komen volgende thema’s aan bod : • Algemene Vorming • Aanplantingen • Groen- en tuinonderhoud • Snoeien • Scheren • Onderhoud tuininfrastructuur • Grondvoorbereiding • Aanleg grasveld • Infrastructuurwerken In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leer je werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever. Gezien de verschillende specifieke werkzaamheden binnen deze opleiding groenaanleg en -beheer duaal dient de leerling zijn opleidingstraject te vervullen in de twee contexten, namelijk enerzijds binnen de context onderhoud/beheer én anderzijds binnen de context aanleg, en moeten deze verschillende aspecten onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende aan bod komen.
Sector: