Groenteteler

Als groenteteler ben je meestal gespecialiseerd in de glasteelt of de vollegrondteelt. Veel hangt af van de bodem en het klimaat in je regio. Sommige tuinbouwbedrijven combineren beide teeltvormen, terwijl de vollegrondteelt van groenten als spruitjes, worteltjes of boontjes vaak deel uitmaakt van de activiteiten van een gemengd landbouwbedrijf. Je stelt teeltplannen op, maakt de bodem zaai- of plantklaar en beschermt je gewassen tegen ongedierte, virussen en andere plagen. Je werkt milieubewust, gebruikt zo weinig mogelijk of zelfs helemaal geen chemische bestrijdingsmiddelen en levert producten af die in elk opzicht beantwoorden aan de wensen en de smaak van de hedendaagse consument. Doorgaans kweek je verschillende rassen van een beperkt aantal groenten. Je speelt in op trends, houdt rekening met de markt en zorgt best voor een voldoende gevarieerd aanbod om de vaak aanzienlijke prijsschommelingen in de sector op te vangen. Ondanks de doorgedreven automatisering vergt dit beroep een goede conditie en komt er vaak nog heel wat handenarbeid aan te pas, zeker in de glasteelt.
Sector: