Slagerij Duaal

We bieden de opleiding Slagerij duaal zowel aan in de 2de graad, als de 3de graad. Om te mogen starten met deze duale opleiding in de 2de graad, moet je: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft medisch geschikt bevonden zijn indien je rechtstreeks in aanraking komt met voedingswaren of -stoffen en die waren kan verontreinigen of besmetten (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding tenzij er aanleiding is tot herevaluatie) Om te mogen starten met deze duale opleiding in de 3de graad, moet je : voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding van 2 jaar aan en leert: de slager helpen en ondersteunen in zijn activiteiten bij de verwerking van vleeskwartieren en slachtafval producten klaarmaken om ze in een consumptiecircuit te brengen onder de vorm van vlees, vleesbereidingen of vleesproducten rekening houdend met de regelgeving op vlak van hygiƫne en voedselveiligheid Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: Beroepskwalificatie medewerker slagerij, niveau 2 (2de graad + 3de graad) Beroepskwalificatie slager distributie, niveau 4 (3de graad)
Sector: