Technicus hernieuwbare energie duaal

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad tso, waarop deze opleiding betrekking heeft Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding van 1 jaar aan en leert: • fotovoltaïsche systemen, monobloc warmtepompen, zonthermische systemen en systemen voor biomassa installeren, in dienst brengen, onderhouden en herstellen Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: • Beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken, niveau 4
Sector: