Valkenier

Jagen met een roofvogel: het heet valkerij en wie deze eeuwenoude sport beheerst wordt een valkenier genoemd. In de praktijk werk je als valkenier echter niet alleen met verschillende soorten valken en kruisingen, maar ook met haviken, arenden, buizerds en soms zelfs uiterst moeilijk af te richten uilen als de Europese of Amerikaanse oehoe. Veel valkeniers geven vooral demonstraties of zetten hun gevederde vrienden in om overlast te bestrijden. Een bekend voorbeeld is het gebruik van slechtvalken en andere roofvogels op luchthavens of in door verwilderde duiven geplaagde steden. Als valkenier train je allerlei roofvogels, soms van eigen kweek, en zorg je ervoor dat ze zich goed in hun vel voelen. Je kent hun karakter, respecteert hun instinct en hanteert ze volgens de regels van de kunst. Een prachtig beroep dat heel veel geduld, doorzettingsvermogen, concentratie en onvoorwaardelijke dierenliefde vergt.

Sector: