Wat is een RSZ-vermindering mentor?

Indien een ondernemer-opleider de opleiding van een leerling overlaat aan een monitor kan hij/zij genieten van een bijkomende RSZ-vermindering. Het gaat om een RSZ-vermindering van 800 euro per kwartaal op de werkgeversbijdrage RSZ van deze werknemer. Men kan wel slechts van één vermindering genieten per schijf van 5 leerlingen die in de onderneming worden opgeleid. De doelgroepvermindering is niet cumuleerbaar met andere doelgroepverminderingen.
 
De werknemer die de leerling opleidt dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient hij of zij gedurende 5 jaar beroepspraktijk te bewijzen. Dit kan aangetoond worden op basis van een tewerkstellingsattest bij de ondernemer-opleider of bij een vorige werkgever. Bovendien moet de werknemer-monitor beschikken over een pedagogisch diploma of een getuigschrift dat aantoont dat hij/zij met succes een mentoropleiding heeft gevolgd. De opleiding ‘Estafette’, georganiseerd door SYNTRA Vlaanderen komt hiervoor in aanmerking. Daarnaast moeten er nog een aantal administratieve formaliteiten worden vervuld.
 
Zo dient men het formulier ‘de doelgroepvermindering voor mentors’ in te vullen. In dit document vult men de gegevens in van de werkgever en de gegevens van de mentors die eventueel in aanmerking kunnen komen voor de betrokken doelgroepvermindering.
Dit formulier dient tezamen met de nodige bewijsstukken te worden bezorgd aan het Departement Werk en Sociale Economie, Dienst mentorkorting, Koning Albert II Laan 35 bus 20 te 1030 Brussel of via mentorkorting@vlaanderen.be . Een afschrift van dit schrijven dient het ondernemingshoofd te bezorgen aan zijn sociaal secretariaat zodat deze de vermindering kan toepassen.