Leerbedrijf worden? - Syntra leertijd

Om te kunnen werken met leerjongeren moet het leerbedrijf aan een aantal eisen voldoen. Hiermee garanderen we onze jongeren een kwalitatieve werk- en leerplek en kunnen we concrete afspraken maken met de ondernemingshoofden. Zo weet iedere partij waar hij/zij aan toe is.

Voorwaarden leerbedrijven

De ONDERNEMING:

  • moet een mentor aanduiden die
    • minstens 25 jaar oud is (23 jaar mits aangetoonde vooropleiding in het beroep);
    • ten minste 5 jaar ervaring heeft (afwijking mogelijk indien men vooropleiding beroep aantoont;
    • van onberispelijk gedrag is;
  • beschikt over een bedrijfsuitrusting conform het opleidingsplan van een beroep dat opgenomen is op de lijst met erkende opleidingstrajecten van SYNTRA Vlaanderen;
  • is voor het betreffende beroep ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen;
  • voldoende financiële draagkracht hebben;

De onderneming moet een erkenning aanvragen via www.werkplekduaal.be. Ondernemingen die vroeger reeds een leerovereenkomst hebben gesloten, zijn erkend tot 30/06/2017, enkel voor het beroep en de vestiging waar de leerovereenkomst gelopen heeft. De nieuwe overeenkomst die vanaf 1/9/2016 in werking treedt (de overeenkomst alternerende opleiding of kortweg OAO) kan pas starten na de erkenning als erkend leerbedrijf. De beslissing over de erkenning volgt na maximaal 14 dagen. Alleen erkende leerbedrijven kunnen een OAO opstarten.
 

Persoonlijke begeleiding

Iedere leerjongeren krijgt een individuele leertrajectbegeleider uit zijn/haar regio. Deze persoon is het aanspreekpunt voor zowel de student als het ondernemingshoofd. Bij vragen of problemen kan je altijd terecht bij deze leertrajectbegeleider.

Meer informatie? Contacteer SYNTRA Leertijd voor meer informatie.

 

Leerbedrijf worden